Kdy utíkat a kdy zůstat v klidu. Poznáte podle zvuku sirény ohrožení? Přehled signálů

Každou první středu v měsíci zazní zkouška sirén, na kterou jsme si zvykli tak, že ji už snad ani nevnímáme - a pokud ano, tak jen jako čas oběda. Nevzbudí v nás určitě obavy a nervozitu, jako když se nepříjemný zvuk ozve v kterýkoliv jiný den a nepřestává znít. Umíte rozlišit, co jaký zvuk sirény znamená? A poznali byste vůbec, že se blíží nebezpečí?

Když jde o pouhou zkoušku provozuschopnosti systému

Zazní každou první středu v měsíci přesně v poledne. Jde o dlouhý, nepřerušovaný zvuk, který trvá 140 vteřin. Zkoušce sirén předchází od roku 2009 hlasové upozornění, protože se množily stížnosti cizinců, kteří nevěděli, co siréna znamená.

Stejný interval a nekolísavý zvuk se objevuje i v rámci piety, ovšem na rozdíl od zkoušky sirén, při pietě se neozve hlasové upozornění.

Když jde o upozornění pro hasiče a záchranáře, tzv. požární poplach

Pětadvacet vteřin nepřerušovaného tónu, který následně 10 vteřin klesá, dalších 25 vteřin je tón opět nepřetržitý. Zvuk upozorňuje na pravděpodobnost požáru a neznamená varování pro obyvatele.

Když jde o ohrožení bezpečnosti

Kolísavý zvuk sirén trvající 140 vteřin, v případě nouze vyhlášený třikrát za sebou pravidelně po třech minutách. Ohlašuje jakékoliv ohrožení – válečný útok, útok chemickými či radioaktivnímu látkami nebo evakuaci kvůli povodním. V nejbližší možné době jsou pak obyvatelé informování pomocí rozhlasu, televize či internetu.

Jak se zachovat, když jde o život?

Většina sirén je rotačního typu, což znamená, že je určena pouze k zvukovému signálu bez “mluvení”, neohlásí tedy důvod nebezpečí. Proto je nutné sledovat sdělovací prostředky. Vždy postupujte podle pokynů z televizního vysílání či rádia a posléze dle příkazů záchranářů. Když se rozezní kolísavý tón, je třeba najít úkryt. Konec ohrožení a možnost vrátit se domů oznámí táhlý tón.

Najděte úkryt!

A to i v případě, že jste v dopravním prostředku. Vystupte z auta a ukryjte se v jakékoliv zděné budově s možností uzavřít prostor uvnitř. I když vás možná napadne jako nejvhodnější sklep, tak se prostorům pod úrovní terénu vyhněte – v případě chemického útoku byste ve sklepních místnostech nemohli dýchat, některé látky jsou totiž těžší než molekuly vzduchu. Nezapomeňte také vypnout klimatizaci, zajistit ventilaci či nedoléhající okna. Pozor dejte na to, aby v blízkosti úkrytu nebyl sklad hořlavin nebo jiných životu nebezpečných látek.

Zdroj: Frekvence 1 / MVČR