PŘEHLED: Jak vysoké příspěvky dostávají migranti v zemích EU?

Sociální podpora pro žadatele o azyl se ve státech Evropské unie liší. Finanční pomoc migrantům patří mezi ty nejzákladnější, ale každý stát má jinou sociální politiku. Jak jsou na tom jiné země v porovnání s Českou republikou? Srovnání provedl německý zpravodajský server Deutsche Welle.

Německo

Podle tamních zákonů o dávkách mohou žadatelé o azyl dostávat maximálně 354 eur, což je v přepočtu necelých 9 200 korun. Částku v takovéto výši mohou dostávat ti, kteří žijí v soukromém ubytování. Jestliže přebývají ve státních společných ubytovacích zařízeních, pak mohou dostat maximálně 135 eur, tedy 3 500 korun. Bude-li jedinci přidělen status uprchlíka pod ochranou, zařadí se do klasického programu vyplácení dávek. V tom případě mu bude přicházet měsíčně maximálně 424 eur (11 tisíc).

Itálie

Jednotlivci žádající o azyl v Itálii mají zaručené ubytování, dokud nebudou zpracovány jejich žádosti. Dostávají potraviny, hygienické výrobky a oblečení. Dva měsíce po podání žádosti o azyl mohou žadatelé začít pracovat. Nezaměstnaní žadatelé žijící v přijímacích střediscích dostávají 75 eur (cca 1 950,- Kč) měsíčně nebo 2,50  eur (65 korun) za den. Tato finanční pomoc je poskytována pouze osobám umístěným v přijímacích střediscích.

Švédsko

Žadatelé o azyl, kteří jsou schopni se o sebe postarat, musí zaplatit za vlastní ubytování. Pokud se jim to nepodaří, mohou žít ve státních zařízeních zdarma. Zde dostávají stravu a měsíční příspěvek ve výši přibližně 70 eur (zhruba 1 800,- Kč). Žadatelé o azyl mající děti obdrží dalších 55 eur (cca 1 430 korun) za dítě. Jednotlivci žijící v soukromém ubytování dostávají každý měsíc zhruba 225 eur (cca 5 800 korun) na pokrytí potravin, hygienických výrobků, oděvů, lékařského ošetření, léků a volnočasových aktivit, nikoli však nájemného. Jakmile je žadatelům přiznán status ochrany uprchlíků a obdrželi pracovní povolení, musí přejít do soukromého ubytování.

Francie

Od roku 2015 dostávají žadatelé o azyl měsíční příspěvek ve výši 204 eur (5 300 korun). Každá další osoba žijící ve stejné domácnosti dostane další částku ve výši 102 eur. Tato finanční pomoc se každoročně upravuje tak, aby odpovídala inflaci. Jedinci, kteří odmítají bydlet ve státním zařízení, ztrácejí právo na dávky. Pro přístup k příspěvku mají žadatelé o azyl obvykle speciální kreditní karty, které nevyžadují bankovní účty.

Velká Británie

Žadatelé o azyl ve Velké Británii si nemohou zvolit, kde chtějí žít v zemi. Místo toho jim je ubytování přiděleno a každý měsíc dostávají 170 eur (4 400,- Kč) na pokrytí výdajů na potraviny, oblečení a hygienické výrobky. Matky s dětmi mladšími tří let, stejně jako těhotné ženy, dostávají každý měsíc ještě 13 eur (zhruba 340 korun). Žadatelé o azyl nesmí pracovat. Mají volný přístup k národním zdravotnickým službám a státním školám.

Španělsko

Během prvních šesti měsíců jsou žadatelé o azyl ubytováni v společných ubytovacích zařízeních. Zde dostávají stravu a měsíční příspěvek ve výši přibližně 50 eur (1 300 korun) . Za každé dítě je poskytnuto dalších 19 eur (zhruba 500 korun). V dalších šesti měsících se žadatelé přestěhují do soukromého ubytování a španělský stát jim platí nájemné. K tomu dostávají žadatelé měsíční příspěvek mezi 300 až 500 eur (7 800 – 13 000 korun) v závislosti na rodinném stavu. Až v dalším 6měsíčním cyklu mohou začít pracovat.

Rakousko

Žadatelé o azyl se mohou rozhodnout buď pro státní bydlení, kde obdrží jídlo a měsíční příspěvek ve výši 40 eur (zhruba 1000 korun), nebo pro soukromé ubytování, kde dostanou příspěvek v rozmezí 150 až 200 eur (3 900 – 5 200 korun). Stát rovněž přispívá ročně na oblečení ve výši max 150 eur. Děti dostávají příspěvky na školní potřeby až do výše 200 eur ročně. Jednotlivci, kteří se rozhodli pro soukromé ubytování a rozhodli se pro své vlastní jídlo, oblečení a další potřeby, obdrží od 320 do 365 eur (8 300 – 9 500 korun) s výjimkou nájemného.

Řecko

Žadatelé žijící ve státním bydlení dostávají měsíční příspěvek ve výši 90 eur (zhruba 2 300 korun), který je někdy poskytován formou poukázek. Na mnoha řeckých ostrovech se žadatelé o azyl snaží dostat své peněžní přídavky. Rodina čítající až sedm členů žijící v soukromém ubytování získá až 550 eur (zhruba 14 250 korun) měsíčně.

Česká republika

Kapesné pro žadatele o azyl činí buď 30,- Kč na den, pokud je v přijímacím středisku, nebo 3 410 korun, jestliže přebývá v pobytovém středisku. Je-li azyl udělen, má takový člověk z hlediska sociálního zabezpečení stejná práva a povinnosti jako kterýkoli občan ČR.