Prosincové Srdíčkové dny pomůžou malé Terezce

Život dětem ve dnech 4. – 8. prosince 2017 pořádá tradiční předvánoční celorepublikovou sbírku – zimní Srdíčkové dny. Studenti středních škol a učilišť budou veřejnosti nabízet barevná srdíčka, oblíbené magnetky se zvířátky a propisovací tužky, vše za 30 Kč a také dárkové balení porce kávy v jutovém sáčku za 40 Kč.

Tváří sbírky se stala malá Terezka, které diagnostikovali ACC – ageneze corpus callosum tzn., že nemá vyvinutý svazek nervových vláken, který propojuje obě mozkové hemisféry. Jediným lékařským doporučením bylo absolvovat   speciální rehabilitace a cvičení. Největší její problém je v současné době stabilita, Terezka není schopna pohybovat se po schodech bez pomoci. Pro usnadnění pohybu potřebuje vybudovat bezbariérový pokoj.

S uvedenou diagnózou se může další vývoj Terezky kdykoliv zastavit a to, co se nepodaří ji naučit v současné chvíli, je možné, že už se nepovede nikdy…

Výtěžek sbírky Život dětem o.p.s. použije také ve prospěch těžce nemocných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, konkrétně na doplatek invalidních vozíčků, zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, přístrojů pro domácí terapii, dále na úhradu ošetřovacího materiálu, speciální výživy nebo ozdravných či rehabilitačních pobytů.

Život dětem o.p.s. srdečně děkuje všem laskavým lidem, kteří si od dobrovolníků – studentů sbírkové předměty zakoupí a přispějí tak k usnadnění života vážně nemocných dětí.

Život dětem o.p.s. byla založena roku 2000 a za tu dobu poskytla pomoc nemocným dětem v celkové výši 214 803 575 Kč.