Rok 2017 slibuje zásadní změny v oblasti rodičovského příspěvku. O čem se jedná?

21. ledna 2017·Články·Redakce

Jak a kdy požádat o rodičovský příspěvek? Jak dlouho a v jaké výši se vyplácí nyní a jaké změny se v této oblasti chystají? Pokud budou plánované změny provedeny, bude čerpání rodičovského příspěvku mnohem příjemnější!

Co platí obecně? Na tzv. rodičovskou má maminka nárok po skončení peněžité pomoci v mateřství. V případě, že jste na tzv. mateřskou nárok neměla, vyplácí odbor sociální podpory při úřadu práce rovnou rodičovský příspěvek – a to ihned po narození miminka. Žádost o rodičovský příspěvek vyřizuje pracoviště státní sociální podpory při úřadu práce.

Jestli se bude rodičovská odvíjet od příjmu otce, nebo matky, to závisí na výši průměrného hrubého příjmu rodičů. Pokud matka vydělá 14 tisíc a otec 25 tisíc, pak se bude odvíjet od příjmu otce). Pokud se ani jeden z rodičů nepodílel na nemocenském pojištění, není možné, aby si sami zvolili výši vypláceného příspěvku. Do 9 měsíců věku miminka pobírají 7 600 korun měsíčně a dále pak do 4 let věku 3 800 korun měsíčně.

O jakých změnách se nyní jedná?

V budoucnu by mělo dojít ke zrušení horní hranice měsíčního čerpání rodičovského příspěvku, tzv. rodičáku.  Čerpání zmíněného příspěvku by bylo možné až do výše peněžité pomoci v mateřství – tedy 32.000 korun. Rodičák v celkové výši 220 000 korun by tak mohl být vyčerpán za kratší dobu než nyní. Rodiče by si mohli zvolit čerpání do výše 7 600 korun měsíčně.

V současné době platí podmínka sledování docházky dítěte mladšího dvou let do školky či jeslí, kde může strávit maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci. Ta by měla být v budoucnu zrušena. Důraz bude kladen jen o řádnou péči rodičů o dítě.

Novinkou je tzv. otcovská poporodní péče, díky které by tatínek dostával jeden týden z nemocenského pojištění po narození dítěte 70 % vyměřovacího základu svého aktuálního výdělku. Nastoupit na tuto  “dovolenou” by otec mohl v průběhu šesti nedělí ode dne narození potomka a toto volno nebude moct přerušit.

Nic z výše uvedeného ale zatím neprošlo Sněmovnou. Budoucím rodinám tedy nezbývá než doufat, že se tyto změny během roku 2017 opravdu stanou příjemnou realitou.

Články - další články