Sázíme budoucnost: Jeden Čech, jeden strom

Celonárodní občanský projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vysadit v České republice deset milionů nových stromů, už možná znáte – a dost možná se ho i účastníte. Buď stromy přímo sázíte, anebo třeba hlasujete v anketě Strom roku. Strategickým partnerem iniciativy se nově stala Nadace Tipsport. Její podpora je pro další rozvoj projektu zásadní.

Cílem iniciativy je vysadit v České republice 10 miliónu stromů pro odolná města a zdravou krajinu během pěti let. Za každého obyvatele České republiky bude vysazen jeden strom, protože právě stromy mají nezastupitelnou úlohu v ekosystému. Zlepšují ovzduší, pomáhají zadržovat vodu v krajině, zvyšují biodiverzitu a ochlazují centra měst.

„Rozhodli jsme se vsadit na dobrou věc. Záleží nám na tom, jak se tady bude žít nám i budoucím generacím. Věříme, že společně s největší českou ekologickou nadací Partnerství, která je iniciátorem projektu, se nám podaří těch deset miliónů stromů opravdu vysázet a zapojit do toho co nejvíc obyvatel České republiky,“ říká ředitelka nadace Tipsport Lucia Štefánková.

„Chceme, aby budoucnost svou i dalších generací mohl sázet skutečně každý. Vytváříme hnutí občanů a institucí, kteří společně budou měnit tvář naší krajiny a měst. Chceme propojit všechny, kdo už stromy sázejí, a zvednout ze židlí další, kdo chtějí pomoci a hledají cesty jak,“ doplňuje Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství.

Přidejte se a sázejte s námi

Vysadit strom může úplně každý, i vy. Na webu www.sazimebudoucnost.cz najdete všechny potřebné informace nebo i parťáky a plánované výsadby, pokud se chcete k někomu přidat. Možná právě vámi vysazený strom poskytne v budoucnu stín obyvatelům rozpáleného města.

Víte, jak stromy pomáhají?

Ochlazují své okolí

Díky stínu a odparu vody z listů dokáže strom ochladit své okolí o několik stupňů.

Zvlhčují vzduch

V létě dokáže strom odpařit až 400 litrů vody denně, čímž příznivě ovlivňuje vlhkost a vzdušnost lokálního mikroklimatu.

Poskytují stín

V letních vedrech poskytují stromy příjemný stín. Ten je mnohem kvalitnější než třeba stín pod plachtou či slunečníkem díky mnohovrstevnaté koruně stromu. I stromy s poměrně řídkou korunou dokážou odrazit až 80 % slunečního záření

Filtrují prach

Vzrostlý listnatý strom dokáže zachytit až dvě tuny prachových částic za rok, které postupně odvede do půdy. Tím nám zvláště ve městě může zásadně pomoci s kvalitou ovzduší.

Chrání nás před hlukem

Stromy dokáží tlumit vibrační vlny (třeba zvuku dopravy), a tím nás pomáhají chránit před hlukem.

Umožňují zasakování vody

Není-li půda kolem stromu příliš zhutněná, strom pomáhá díky svému kořenovému systému zasakovat dešťovou vodu. To přispívá mimo jiné k doplňování podzemních zásob vody.

Zlepšují kvalitu půdy

Stromy půdu svými kořeny provzdušňují a poskytují prostor pro organismy potřebné k její obnově, které z průmyslově obdělávaných polí takřka zmizely.

Ukládají CO2 do dřevní hmoty

Během procesu fotosytnézy stromy ukládají do dřevní hmoty molekuly oxidu uhličitého, zachyceného ze vzduchu. Tím nám pomáhají snižovat koncentrace tohoto plynu v atmosféře, a bojovat tak s globálním oteplováním.

Galerie