Škaredá středa: Den, kdy Jidáš zradil Ježíše

8. dubna 2020·Články·Karolína Stránská

Dnes je Škaredá nebo také Černá středa, jeden z dnů pašijového týdne, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Věřící si připomínají den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista. Nazývá se též sazometná podle zvyku čištění komínů.

Jidáš Iškariotský byl jedním z dvanácti Kristových učedníků, který Ježíše podle legendy zradil a prodal za 30 stříbrných. Ze zoufalství nad svým skutkem se později oběsil. Dodnes se pečou z kynutého těsta sladké jidáše, často ve tvaru pletence připomínající provaz, na kterém Jidáš ukončil svůj život. Podle tradice se mají jidáše jíst ke snídani na Zelený čtvrtek.

Se Škaredou středou bývaly dříve spojeny další zvyky – zatímco se na Modré pondělí začínalo uklízet a na Šedivé úterý se vymetaly pavučiny z koutů, o Škaredé středě by se měly vymést saze z komína.

Letošní Velikonoce budou vzhledem k striktnímu omezení volného pohybu a shromažďování kvůli koronavirové epidemii výjimečné – musejí se obejít bez bohoslužeb, sousedských akcí, trhů a kulturních akcí, cestování, setkání širších rodin nebo tradičního koledování dětí i dospělých na Velikonoční pondělí.

Články - další články