Výzkum: Znečištěné ovzduší přispívá k narušení spermií

6. září 2020·Články·Lenka Skrzeczkova

Výzkum: Znečištěné ovzduší přispívá k narušení spermií. (ilustrační foto)

Vliv znečištěného ovzduší má vliv na zhoršení genetických vlastností spermií. Potvrdil to výzkum českých vědců, jehož výsledky na dnešní tiskové konferenci Rady pro životní prostředí Akademie věd ČR v Praze představil vědec Jiří Rubeš. Výzkumníci sledovali dopad ovzduší na funkční a genetické vlastnosti spermií u městských strážníků v Ostravě, Praze a v Českých Budějovicích. V Ostravě pak výzkumníci prokázali největší rozdíl v rámci dvou různých období.

“Plodnost mužů je velmi zranitelná, přičemž vliv má jak prostředí, v němž se člověk pohybuje, tak i životní styl či profese. Proto vědci provedli výzkum mezi městskými strážníky – nekuřáky, které vyšetřili ve dvou obdobích – na jaře a na podzim 2019, “ uvedl Rubeš. Vědci tak pracovali s údaji, kdy průměrná čtvrtletní koncentrace ovzduší obsahujícíci karcinogenní látky v Ostravě byla vyšší než v Praze a Českých Budějovicích, kde hodnoty byly výrazně nižší.

Ve dvou různých obdobích tak odebrali vzorky od 65 městských strážníků. Různá míra znečištění se pak podle vědce odrazila v narušení chromatinu ve spermiích u sledovaných vzorků. “V případě Ostravy tým zjistil, že medián narušení chromatinu činil 22,6 procenta na jaře a 18,6 procenta na podzim, což jsme označili za velmi významný rozdíl. V Českých Budějovicích pak byly naměřené hodnoty ohledně poruchy DNA hraniční,” řekl Rubeš.  Zde se ale pracovalo s malým množstvím vzorků. V případě Prahy podotkl, že rozdíly nebyly statisticky významné.

Výsledky projektu podle Rubeše nicméně jasně prokazují, že znečišťující látky v ovzduší podstatně přispívají k narušení DNA ve spermiích. Zhoršená oplozovací schopnost byla dosud popsána u mužů s více než 15 procenty spermií s narušeným chromatimem, nad 25 procent je pak podle vědců už zjištěna výrazná ztráta schopnosti oplodnění.

Zdroj: ČTK

Články - další články