Dnes je Apríl! Věděli jste, jak zvyk s legráckami vznikl?

První dubnový den je potřeba být ve střehu a nevypínat moc mozkové závity. Tento den je totiž od nepaměti dnem všelijakých žertů a šprýmů. Věděli jste ale, jak to vzniklo?

Podle jedné z teorií má obyčej původ ve druhé polovině 16. století ve Francii, kde král Karel IX. v roce 1564 ediktem roussillonským stanovil začátek nového roku na 1. leden. Někde ho totiž slavili 25. března na Den zvěstování Panny Marie. A ti, kteří se tímto ediktem neřídili a slavili příchod nového roku stále celý týden do 1. dubna, tak údajně dali vzniknout “dni všech bláznů”.

Tak je ostatně dodnes označován v celém anglosaském světě, v Itálii či Francii se mu říká “aprílová ryba”. První známá písemná zmínka o vyvádění aprílem v českých zemích je z roku 1690 a pochází z pera Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století jsou v české literatuře zprávy o prvodubnovém vtipkování již poměrně časté.