Klučina zpanikařil při setkání s britskou královnou. Tohle VIDEO vás pobaví

Setkání s britskou královnou Alžbětou II. je událost, na kterou se jen tak nezapomíná. Leckdo se na tento moment připravuje dlouhé hodiny. Tréma však může potkat kohokoli, zejména plaché děti.

Právě tréma přemohla devítiletého Nathana Granta, který byl se svou rodinou v Londýně v sídle nejstarší britské charity Coram. Její Veličenstvo při příležitosti 350. výročí založení charity navštívilo její sídlo, aby se seznámila s jejími členy.

Když mělo dojít na seznámení s rodinou Grantů, která Nathana adoptovala, stalo se něco, co nikdo nepředpokládal. Královna přišla blíže k chlapci, promluvila na něj, ale ten zpanikařil, klekl si na kolena a odplazil se pryč. Všichni přítomní včetně Alžběty II. vzali trapný moment s humorem.

Zatímco královna pokračovala v seznamování s ostatními členy charity, malý Nathan vše pozoroval z blízkého pokoje, kam se po kolenou odplazil.