Nad touto iluzí si láme hlavu celý internet. Jakou barvu má čtverec?

11. ledna 2020·Zábava·Karolína Stránská

Akiyoshi Kitaoka je profesor experimentální psychologie na japonské univerzitě a čas od času zásobuje sociální sítě dokonalými optickými iluzemi. Nad jednou takovou si momentálně láme hlavu celý Twitter. Jakou barvu má pohyblivý čtverec? Mění ji?

Kitaoka si je dobře vědom toho, že mozek má ve zvyku nás klamat. Zdá se totiž, že čtverec na videu mění barvu podle toho, jakým před jakým pozadím prolétá. Je tomu ale tak?

Jak dodává profesor ve Tweetu, barva hýbajícího předmětu se vůbec nemění. Nevěříte? Podívejte se na dva snímky čtverce, které byly pořízeny proti rozdílně zbarvenému pozadí.

Zábava - další články