Najdete na tomto obrázku třetí osobu? Vyzkoušejte svou všímavost!

Máte rádi hádanky a pokaždé vás zaplaví dobrý pocit, když odhalíte řešení? Vyzkoušejte i tuhle. Potrápí zejména vaši všímavost. Zkuste se na věci podívat z jiné perspektivy...

Na první pohled je na tomhle obrázku dvojice lidí, která vypadá jako milující se pár. Kolem nich je jen příroda, stromy a jakási vodní plocha. Zdá se, že kromě zmíněných dvou lidí nenajdeme nikde ani živáčka. Když však věnujeme obrázku trochu detailnější pohled, objevíme tam ještě někoho. Našli jste?

Zamilovaný pár hledí do dálky osamotě uprostřed přírody. Nebo ne? Někteří lidé dokážou na obrázku spatřit něco, co mu dává jiný význam. Patříte mezi ně?

Řešení: Pokud jste třetího člověka nenašli, nic si z toho nedělejte. Je totiž skutečně důmyslně ukrytý. Abyste ho odhalili, musíte se na věci podívat trochu jinak. Zkuste se místo na jednotlivé detaily na celý obrázek zaměřit jako na celek.

Když trochu poodstoupíte a necháte pracovat svou fantazii, možná si všimnete, že strom není ve skutečnosti jenom tak obyčejná dřevina. Díky jeho větvím a skalnatým útesům na břehu jezera nám totiž scenérie vytvoří obrázek malého dítěte.