T. G. Masaryk k národu: Sledujte nejstarší dochovaný “novoroční” projev prezidenta. VIDEO

1. ledna 2018·Zábava·Redakce

Wikipedia / YouTube / Česká televize

Dlouhá léta byli Češi zvyklí sledovat 1. ledna novoroční projev prezidenta republiky. První projevy byly promítány v kině, v televizi se pak objevily až za prezidenta Antonína Novotného v 60. letech. Václav Klaus mluvil k národu dokonce v přímém přenosu, jeho následovník Miloš Zeman novoroční projevy zrušil úplně, respektive změnil je na vánoční poselství ve druhý svátek vánoční. Chtěl tím navázat na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Masaryk mluvil k národu prostřednictvím novoročních interview pro tisk, až v roce 1933 natočil pro Filmový týdeník poselství míru a naděje. Byl to první a zároveň také poslední takový projev, nicméně i když v jeho případě šlo o výjimku, svým způsobem se zasloužil o vznik této tradice. Před Vánocemi roku 1935 se novým prezidentem stal Edvard Beneš. V jeho případě se jednalo v podstatě o inaugurační proslov, takže o vánočních poselstvích mluvíme až v letech 1936 – 1947. To už nebyl promítán v kinech, ale zněl na rozhlasových vlnách.

Celé znění projevu:

Naše děti se již připravují na svátky vánoční, i vzpomínám svého dětství, když jsem se spolužáky v naší vesnici koledoval od domu k domu: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Od té doby minula léta a léta zkušeností, zvláště také politických. Prožil jsem zejména světovou válku a uvědomil jsem si, co válka a bojovný militarismus, vedoucí k válce, znamená. I vzpomínám zase a stále těch slov evangelia a opakuji je vroucně a s plným přesvědčením, v naději, že se všichni, moji spoluobčané a občané všech států, konečně rozhodneme pro Ježíšovo přikázání čistého lidství.

Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými – problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní; v celém veřejném životě, v hospodářském a politickém, musíme se vzdát vší násilnosti.

Světová válka zrodila světovou Společnost národů; docela správně jsme se tenkrát rozhodli, že lze pokoj a mír zabezpečit po dobrém. Pokládám Společnost národů za dobrý prostředek k utužení vzájemnosti národů; je-li potřeba nějakých oprav její organizace, dohodněme se o nich odkrytě a mužně. Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou. Znám Oxenstiernovu charakteristiku politiky. Měl pravdu pro dobu starého režimu – dnes, po tolika válkách a revolucích, musíme švédského státníka korigovat uznáním zásad svobody a bratrství platných pro jednotlivce, státy a národy. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.

Děkuji Fox-Filmu, že mně svou velikou organizací poskytl příležitost občanům republiky, Spojených států a občanům ostatních států přát šťastné a veselé svátky – Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Zábava - další články