To je kuriozita! V tomhle městě je nelegální zemřít. Jaký je důvod?

13. února 2018·Zábava·Barbora Pisingerová

Zdroj: Shutterstock

V tomto městě nesmíte zemřít! Ač se tento zákon zdá nanejvýš podivný, místní vedení k tomu má dobrý důvod. Městečko založené roku 1906 je totiž naprosto výjimečné svou polohou a životními podmínkami.

Obyvatelé městečka Longyearbyen se musejí vypořádat s opravdu nevšedními zákony. Leží totiž daleko za severním polárním kruhem na norském ostrově Spitsbergen. Město, které obývá něco přes dva tisíce obyvatel většinou norské nebo ruské národnosti, se nachází na takzvaném permafrostu, tedy trvale zmrzlé půdě.

A tady přichází podivnost. V tomto městečku je od roku 1950 oficiálně ilegální zemřít. Do zmrzlé půdy totiž není možné pohřbívat další a další generace zesnulých, jelikož se v ní – podobně jako v mrazáku – zkrátka nerozkládají. Místní hřbitov dokonce stále ještě obsahuje choroboplodné zárodky španělské chřipky z roku 1918, která tehdy zahubila 5 % světové populace a vyžádala si životy i 11 místních obyvatel. Trvale zmrzlá půda totiž neuchovává jen ostatky, ale i viry a bakterie, které některé zesnulé zahubily. A to může být problém pro další žijící obyvatele.

Nemocní, jejichž stav je vážný, jsou převáženi na kontinent. Pokud někdo přece jen zemře přímo na ostrově, s nejvyšší pravděpodobností tam nebude pohřben. Pro ty z obyvatel, kteří si nedovedou představit spočinout na jiném místě, ale existuje alternativa. Mohou své ostatky nechat spálit a se souhlasem vlády svůj popel v oblasti nechat rozprášit či zakopat.

Nemožnost zemřít zde není jedinou legislativní perličkou. Kvůli četnosti polárních medvědů, kteří neváhají zaútočit na člověka, zde například nesmíte opustit město bez střelné zbraně, existuje zde měsíční limit pro nákup alkoholických nápojů na člověka a dlouhou dobu byl v oblasti zakázán chov koček, protože lovily a hubily místní vzácné arktické ptactvo.

Zábava - další články