Začínají přísnější kontroly na hranicích! Češi je pocítí hlavně při cestování do Chorvatska

Dnešním dnem se pro občany zemí Evropské unie zpřísňují kontroly na vnějších hranicích schengenského prostoru. Krok, který má pomoci v boji proti terorismu a zneužívání kradených dokladů, se podle českého ministerstva zahraničí pravděpodobně dotkne také českých turistů mířících v létě do oblíbeného Chorvatska.

Lidé s pasy unijních zemí dosud nebyli při vstupu či odjezdu ze Schengenu nijak kontrolováni. Nově mají být systematicky prověřovány a s odpovídajícími databázemi srovnávány veškeré doklady, a to jak při odjezdu, tak u příjezdu do unijního prostoru bez vnitřních hranic.

Opatření mají občanům zemí EU ztížit cesty například do Sýrie, kde by se mohli přidat k teroristickým skupinám. Zajistit také mají, že úřady budou mít přehled o jejich případném návratu.

Pokud by systematické kontroly všech cestujících například v přístavech či na hraničních přechodech výrazně ohrožovaly plynulost dopravy, budou moci země provádět jen cílené kontroly, kdy jsou prověřováni jen vybraní pasažéři. Podmínkou je, že tento postup nesmí ohrozit bezpečnost, veřejné zdraví ani mezinárodní vztahy členských zemí.

Na letištích budou moci být cílené kontroly prováděny jen půl roku. Ve výjimečných případech – například když bude potřeba letiště kvůli zajištění plynulosti kontrol přestavět – bude možné prodloužení méně přísného režimu až na 18 měsíců.

Schengenský prostor tvoří 22 zemí EU a čtyři členské země Evropského sdružení volného obchodu (Island, Švýcarsko, Norsko a Lichtenštejnsko), které mezi sebou zrušily hraniční kontroly. Chorvatsko, které je relativně novou členskou zemí EU, podobně jako Bulharsko, Rumunsko a Kypr, zatím není členem Schengenu.

Zdroj: ČTK