Další závadné gumičky a přívěsky!

Barevné přívěsky ke gumičkám jsou závadné. Estery kyseliny ftalové mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte. V neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. Působí pak na reprodukční orgány.

O výrobku

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 12,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Detaily výrobku 

8 ks přívěsků z měkčeného plastu různých tvarů a barev (srdíčka, květiny, sova apod.). Přívěsky jsou baleny do průhledného plastového sáčku rozděleného svarem na dvě části.  Druhá část je určena k zavěšení sáčku, obsahuje také údaje o výrobku. Na přední straně se jedná o identifikační údaje výrobku (název), na zadní straně jsou informace o výrobci piktogram výrobku pro děti nad 3 roky věku, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol recyklace. Je zde dolepena bílá papírová etiketa s různými číselnými kódy. Na plastovém sáčku je uvedeno varování, pokyny k použití výrobku a informace o zemi původu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví