Dvě třetiny Čechů jsou spokojeny se svým životem. Kdo šťastný není?

Spokojenost se svým životem vyjádřilo 62 procent Čechů v nedávném průzkumu. Nespokojeno bylo 15 procent. Zbytek lidí uvedl neutrální odpověď.

Spokojenost výrazně roste s výší příjmů a se stupněm vzdělání, naopak klesá s rostoucím věkem. Více spokojeni jsou lidé sezdaní nebo žijící s partnerem, lidé v čtyřčlenných domácnostem, či ti, kteří mají dvě nezaopatřené děti. Dotázaní, kteří žijí sami, byli spokojeni méně. 

Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).  Průzkum probíhal od 8. do 15. června. Zúčastnilo se ho 1022 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.