Frekvence 1 radí: Braňte se rušení nočního klidu!

25. října 2015·Životní styl·Redakce

Možná vám vadí sousedka, která si pouští v noci hlasitou hudbu nebo máte souseda kutila, který klidně o půlnoci buší do zdi. Ať už máte jakýkoli problém s hlukem od sousedů, můžete se bránit. Frekvence 1 vám poradí.

Pomůže zákon nebo policie

Pokud vaši sousedé nadměrně hlučí, nemusíte hned rozpoutat sousedskou válku nebo balit kufry. Zkuste na to jít nejdřív po dobrém a sousedy slušně požádejte, aby brali ohled na to, že večer a v noci chcete opravdu mít klid. Jestliže na jemné upozornění nezareagují, pak se můžete v dalším kroku odvolat na fakt, že problematika nadměrného hluku je ukotvena v Zákoně o ochraně veřejného zdraví. Tam je stanovena doba pro noční klid, který platí v čase od 22.00 hod do 6.00 hod.

Pokud se někdo dopouští rušení nočního klidu, pak se jedná o přestupek. V takovém případě máte možnost kontaktovat Městskou policii, která může za přestupek udělit až tisícikorunovou pokutu. 

Stanovené limity

V případě soustavného rušení nočního klidu např. ze stavby vám může pomoci Zákon o ochraně veřejného zdraví. Ten stanovuje, že v rámci staveb určených pro bydlení a občanské vybavení platí nejvyšší přípustná hladina hluku 40 decibelů.

Jestliže vás ruší hluk od sousedů nebo zvenku, ale nejste si jisti, jestli už se jedná o rušení nočního klidu, pak se můžete obrátit na hygienickou stanici. Ta změří míru hluku a zjistí, jestli došlo k překročení limitů. Pro dobu mezi 6:00 do 22:00 hodinou je limit 40 decibelů, pro noční hluk 30 dB. Hluk, který pochází ze zpěvu, hudby a řeči má pak speciální limit 35 dB ve dne a 25 dB v noci. Pro venkovní hluk je stanoven limit o trochu vyšší: 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

Pokud se na vaši žádost nebo po upozornění Městskou policií nic nezmění, mohou se sousedské spory změnit ve spor soudní. Ty bývají ale dost zdlouhavé. Proto dřív než se obrátíte na soud, zkuste o pomoc požádat bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytů. Pokud má rušitel pouze nájemné smlouvu, dlouhodobým rušením si může koledovat až o výpověď nájemní smlouvy.

Životní styl - další články