Jak souvisí vaše povaha s úspěchem v kariéře? Podle vědců více, než si myslíte

29. března 2021·Životní styl·Barbora Pisingerová

Foto: Shutterstock

Možná už jste si sami všimli, že někteří lidé šplhají po kariérním žebříčku o něco rychleji, a nemusí to nutně být jen kvůli jejich výrazně vyšším kompetencím. Podle vědců se na našem úspěchu může výrazně podepsat i naše povaha, a představili rovnou několik vlastností, které mají být pro zdar klíčové.

Optimismus

Pokud je pro vás důležitý kariérní růst, měli byste v sobě pěstovat optimismus. Vědecká studie z roku 2016 ukazuje, že schopnost dívat se na věci z té lepší stránky pomáhá lidem dosahovat v práci lepších výsledků, a vede také k větší spokojenosti se svým zaměstnáním. Podle závěrů další studie z roku 2004 pak optimismus snižuje míru stresu, který vám práce působí. A mimo to žijí optimisté navíc déle.

Pět rozměrů osobnosti

Psychologie již dlouho věnuje pozornost takzvané velké pětce (v angličtině Big Five), tedy pěti povahovým rozměrům, které má v určitém poměru každý z nás. Patří sem otevřenost vůči nové zkušenosti (zvědavost, vynalézavost vs. opatrnost), svědomitost (pečlivost vs. bezstarostnost), extraverze (otevřenost, sociabilita vs. uzavřenost a samotářství), přívětivost (přátelskost, soucitnost vs. chlad) a emocionální stabilita (citová stálost vs. neuroticismus, úzkostnost, bojácnost a labilita). Každý člověk se na jednotlivých spektrech nachází někde jinde.

Podle vědecké studie z roku 2001 přitom to, kde se na spektrech nacházíme, může ovlivnit celou řadu věcí – včetně našeho postupu v kariéře. Úplně nejlépe jsou na tom podle vědců lidé, kteří mají vysoké skóre v oblasti extraverze. Ti jsou podle studie průměrně nejvíce spokojení se svou kariérou, s výplatou i s četností povýšení.

Lidé s vyšší mírou neuroticismu byli spokojení výrazně méně, stejně tak i lidé s vysokým skóre v oblasti přívětivosti. Ti s vysokým skóre v otevřenosti pak podle vědců obecně dostávají nižší výplatu.

Nic není konečné

Co s tím? Naštěstí není třeba věšet hlavu. Další studie publikovaná v prosinci 2020 naznačuje, že v případě naší osobnosti nic není tak vytesáno do kamene, jak by se mohlo zdát. Pokud dojde k osobnostnímu vývoji směrem k extraverzi a emocionální stabilitě, bude pravděpodobně následovat i větší úspěch na poli pracovním.

Životní styl - další články