Poctiví doplácí na neplatiče

Poslanci chtějí schválit návrh zákona o zdražení povinného ručení na motorová vozidla. V praxi to znamená zrušení příspěvků do garančního fondu. Do něj od roku 2009 přispívají řidiči bez sjednaného povinného ručení.

Co je garanční fond

Garanční fond ČKP je tvořen příspěvky jednotlivých pojišťoven a nepojištěných řidičů, spravuje ho Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Z garančního fondu jsou hrazeny převážně škody způsobené nepojištěnými řidiči.

Roční objem výplat z garančního fondu se pohybuje kolem 300 milionů Kč. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků, jejichž výše se určuje podílem pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla měřeným počtem pojištěných vozidel v příslušných kategoriích. Co je Změnou zákona byla navíc zavedena povinnost pro vlastníky a provozovatele nepojištěných vozidel platit příspěvek do garančního fondu. Tato povinnost nabývá účinnosti od 1. 1. 2009. ČKP při zjišťování nepojištěných řidičů vychází ze dvou zdrojů. PorovnáváCentrální registr vozidel a Databázi pojištěných vozidel. Vozidla, která jsou registrovaná a zároveň nejsou v databázi pojištěných vozidel jsou vyhodnocena jako nepojištěná a vůči jejich majitelům je uplatňován požadavek na zaplacení příspěvku do garančního fondu.

„Pokud by neplatičům odpadla povinnost platit penále za to, že nejsou pojištění , pojištovny by se musely hojit na platících motoristech, zdražily by jim  pojistky,“ prozradil Frekvenci 1 šéf České asociace pojišťoven, Tomáš Síkora. Novela zákona by měla začít platit od příštího ledna.

Jaký jste řidič-tolik zaplatíte

„V současné době máme více než 7 milionů platících klientů vlastníků motorových vozidel, a zhruba 125 tisíc z nich neplatí povinné ručení. Počet neplatících se ale může kvůli zrušení příspěvků do garančního fondu zvýšit, “ dodal Tomáš Síkora. Cena se odvíjí od toho, jaké zkušenosti daný řidič má, jak často bourá a jak silné auto má.

Pokud poslanecká sněmovna zákon neschválí, i tak se bude povinné ručení zdražovat. Soudci nejsou podle nového  občanského zákoníku při stanovování výše odškodného limitováni tabulkami. Čím větší odškodné přisoudí, tím víc pojišťovna zaplatí – což se projeví v ceně pojistek.