Poporodní deprese trápí i otce: Jaké jsou příznaky a jak se bránit?

Deprese po narození potomka je vážná věc, která může ovlivnit chod celé rodiny a dokonce i vývoj dítěte. Podle nové studie jí navíc netrpí jen matky, ale také otcové, a to dokonce v téměř stejné míře. Jak takový stav vypadá a co ho může způsobit?

Stude vědců z lékařského centra Univerzity v Indianě přišla s překvapivým závěrem. Vedle asi 5 % matek, kterých trpí poporodní depresí, trpí stejnými příznaky až 4,4 % otců. Onemocnění u mužů však zpravidla bývá trochu odlišné. Zatímco u žen jej ve velké míře působí hormonální disbalance a nedostatek spánku, u mužů k rozvoji přispívají hlavně existenční starosti.

Depresivní příznaky u některých otců může způsobovat například strach z velké změny životního stylu, strach ze ztráty svobody, starosti o budoucnost rodiny či sociální a finanční zabezpečení.  Podle vědců může deprese následně způsobit, že otec s dítětem stráví méně času, bude se mu méně věnovat a to se pak negativně podepíše na potomkově dalším vývoji.

Situace je navíc o to složitější, že se o depresi novopečených otců zatím ve společnosti prakticky nemluví. Muži obecně méně mluví o svých pocitech a méně často vyhledávají pomoc lékaře. Z 9 500 návštěv rodiče s dítětem u lékaře, které vědci ve studii analyzovali, navíc přišel i otec jen při 2 900 návštěvách, tedy v 31 % případů. A to podle vědců může být jeden z problémů. Odborníci nemají tolik příležitostí hovořit s otci a posoudit jejich případný psychický stav.

Jaké jsou příznaky?

Neodeznívající smutek, úzkosti, pocity beznaděje, změna ve stravovacích návycích – nechutenství nebo přejídání, změna spánkového režimu – nespavost nebo abnormální potřeba spánku, pocity nedostatečnosti ohledně schopností postarat se o dítě, vyčerpání, otupělost, nemožnost se uklidnit a relaxovat, pocity viny, ostudy, bezcennosti, frustrace, vztek, podrážděnost, neklid, změny nálad, bolesti hlavy, pocity izolovanosti od partnera a rodiny, nízké sebevědomí, potíže v rozhodování a soustředění, úbytek libida, ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity, strach o dítě nebo z dítěte, touha ublížit sobě, partnerovi nebo dítěti a další.

Co může depresi otců způsobit?

 • nedostatek pomoci a podpory
 • rozdíly v očekávání a realitě
 • obtížné přizpůsobení se roli rodiče
 • finanční potíže
 • partnerské potíže či strach o stabilitu svazku a rodiny
 • ztráta blízké osoby a zásmutek
 • nedostatek spánku
 • negativní nebo traumatická zkušenost s porodem

Rizikové faktory

 • poporodní deprese partnerky
 • depresivní epizody v minulosti
 • první zkušenost s rodičovstvím
 • nízké sebevědomí
 • potíže ve vztahu
 • pocity nedostatečnosti v rodičovské roli

Pokud u sebe nebo u svého partnera objevíte možné příznaky, které trvají déle, než jeden týden, poraďte se se svým lékařem. Možnosti léčby depresí jsou v dnešní době už poměrně rozšířené. Obvyklé je nasazení antidepresiv a účinná je i doprovodná psychoterapie.

O problémech je potřeba v rodině mluvit otevřeně. Rozhodně bychom neměli zasaženého otce nijak snižovat a kritizovat, ba naopak. Člověk v podobné situaci potřebuje upřímnou podporu svých blízkých.