První celoevropský týden osvěty o nádorech hlavy a krku začíná!

V České republice se do celoevropského týdne boje s rakovinou hlavy a krku zapojují někteří lékaři, kteří pacienty s touto diagnózou léčí. Příští rok by chtěli vyrazit se screeningovým autobusem napříč celou republikou po vzoru italských lékařů. A vyšetřovat zdarma!

V Itálii právě odstartovalo týdenní turné screeningového autobusu, kde se mohou nechat lidé vyšetřit zdarma. Stejně tak v nemocnicích, například v Anglii a ve Španělsku.

Riziková skupina

Nejčastěji rakovinou krku a hlavy onemocní lidé nad 50 let, ale nedávno byl zaznamenán nárůst počtu mladších lidí s touto diagnózou. V poslední dekádě celosvětově vzrostl výskyt rakoviny hlavy a krku především u žen.

Výskyt nádorů hlavy a krku se u nás v posledních letech ustálil na počtu kolem 1150 osob, a představuje pět procent všech případů rakoviny na světě. NU nás jsou nejohroženější lidé v Moravskoslezském kraji a v severních Čechách.

Faktory vzniku nemoci

Vznik onemocnění jednoznačně podporuje zejména kouření cigaret a dýmek, žvýkání tabáku, pravidelná konzumace alkoholu a nedostatek vitamínů a bílkovin v jídle. V cigaretovém kouři je více než čtyřicet kancerogenů. Relativní riziko pro vznik nádoru je u pravidelné konzumace alkoholu dvakrát až šestkrát vyšší, u kuřáků je vyšší pětkrát až pětadvacetkrát. 

Rakovinotvorný účinek byl prokázán také u marihuany.

Příznaky

Mohou to být například zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích. Vždy je dobré poradit se s praktickým nebo ORL lékařem, zejména tehdy, pokud příznaky trvají déle než tři týdny.

Nádorová onemocnění hlavy a krku mohou zůstat dlouho bez klinických příznaků nebo jsou totožná s běžnými zánětlivými onemocněními horních cest dýchacích. U nádorů nosu, nosohltanu a vedlejších nosních dutin může být příznakem onemocnění krvácení a zápach z nosu, porucha čichu a sluchu, bolest uší, zduření a brnění v obličeji, také dvojité vidění.

U nádorů hrtanu to jsou chrapot, dušnost, pocit cizího tělesa, bolest v hrtanu, zduření krku a polykací potáže. Nádory velkých slinných žláz se mohou hlásit jako zduření slinných žláz, bolestivost v těchto místech a nehybnost (obrna) poloviny tváře. Příznaky nádorů ucha jsou vleklý výtok z ucha, často s příměsí krve, nedoslýchavost, ušní šelest, bolest ucha, závrať, nehybnost poloviny tváře. Nádory mozku a očí nepatří do skupiny nádorů hlavy a krku.

Přijít včas

Rakovina hlavy a krku je diagnostikována a léčena až v pozdních stádiích, protože pacienti přicházejí k lékaři pozdě. Včasná návštěva specialisty by mohla výrazně zlepšit šance pacientů na přežití.

Detailní informace o kampani k celoevropskému týdnu partnerství v boji proti rakovině hlavy a krku najdete na stránkách www.makesensecampaign.eu.