Reklamace: Kdy jsme v právu my a kdy obchodník?

Zákazníci se často setkávají s nechutí obchodníků umožnit odstoupení od smlouvy při třetí respektive čtvrté reklamaci! Kdy jsme v právu my a kdy má pravdu obchodník. Podrobnosti se dozvíte uvnitř článku!

Třikrát a dost

Pravidlo třikrát a dost neplatí při reklamacích absolutně, ale za určitých podmínek ano. Říká na Frekvenci 1 právní poradkyně d Testu Michala Barvínková: „V ustálené soudní praxi se dovozuje, že právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy z důvodu opětovného výskytu vady můžeme uplatnit při oprávněné reklamaci třetí stejné vady, která byla již dvakrát opravována a znovu se na zboží vyskytla.“ Pohlídejte si ale, aby obchodník do reklamačního protokolu přesně uvedl, že chcete reklamaci vyřešit tímto způsobem.

Čtyřikrát a dost

Na výměnu za nový kus máme právo i v případě, že pokaždé reklamujeme vadu jinou. V takovém případě to není po třetí, ale až po čtvrté uznané reklamaci. Znovu platí, že náš požadavek musí prodejce zapsat do reklamačního protokolu.

Pozor na triky obchodníků

Obchodníkům se často do výměny za nový kus nechce a používají nejrůznější triky. Často tvrdí, že se reklamace musí týkat hlavní věci a ne jejího příslušenství. Nemají pravdu. Braňte se.

Takové tvrzení ale nemá oporu v zákoně. Naopak je ze znění zákona patrné, že se nerozlišuje mezi tím, zda se vada vyskytla na věci samotné nebo na jejím příslušenství. Nároky z vadného plnění se vztahují k zakoupenému zboží jako celku.