TRADICE: Tři králové přicházejí právě dnes! Víte, proč?

Svátek Tří králů je dvanáctým dnem Vánoc a toto sváteční období ukončuje. K někomu z vás možná Kašpar, Melichar a Baltazar přijdou osobně a udělají vám na dveře křídou znamení.

Tři králové jsou postavy z Matoušova evangelia.

Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Za vším hledej Heroda!

Do Betléma poslal tři krále respektive mudrce král Herodes. Potřeboval zjistit, kde se nachází právě narozený Ježíšek. Nemohl přece dopustit, aby si někde jen tak vyrůstal král Židů! Tři králové se vydali na cestu, kterou jim ukazovala hvězda. Dovedla je až do domu, kde byl novorozený Ježíš s Marií a předali mu dary. Sen mudrcům napověděl, aby místo Herodovi neprozradili a odcestovali.

To Heroda opravdu hodně rozlítilo, vždyť mu šlo o trůn! Tak nechal usmrtit všechny chlapce do dvou let věku. Jenže Ježíš už byl v té době v bezpečí v Egyptě. Tak to byla biblická dějeprava hodně ve zkratce:-)

Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni

Jsou ale uctíváni jako patroni všech poutníků a hříšníků. Víte, že můžete navštívit místo posledního odpočinku těchto mudrců? Najdete ho v kolínském dómu (v tom německém Kolíně!).

Tři křížky nejsou znamínka plus

Pokud máte štěstí, že vás dnes navštíví Tři králové a požehnají vašemu domu nebo bytu osobně, zanechají po sobě nápis K+M+B+. To se ale kluci nepodepisují. Nápis (původně C+M+B+) nejsou první písmena jmen, ale zkratka pro Christus mansionem benedicat, česky Kristus ať obydlí žehná (po celý rok, proto se za třetí křížek píše aktuální letopočet).

A co symbolizují tři křížky? Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.

Přispějte na Tříkrálovou sbírku

Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Zakončete letošní Vánoce dobrým skutkem!