VÝZKUM: Jak se budou mít Češi v roce 2016?

Z aktuálního výzkumu provedeného letos v říjnu vyplývá, že nálada Čechů a výhled do roku 2016 je optimistický. Agentura Ipsos oslovila reprezentativní vzorek populace ve věku 18 - 65 let.

Jsme šťastnější

I když si to možná nemyslíte, pocit štěstí během posledních let roste! V říjnu uvedly 3/4 dotazovaných, že jsou šťastní (v roce 2014 to byly pouhé 2/3). 

Celkem 16% Čechů věří, že se ekonomická situace v dalších měsících bude zlepšovat. Ke stagnaci vývoje se přiklání většinových 60%. 

Jsme optimisté

Nejvíce optimistů je mezi mladými lidmi do 24 let, vlastní finanční situaci vidí pozitivně 41%. Lidé do 34 let míří také vysoko, celkem 37% si důvěřuje.

S věkem sice hladina optimismu klesá, i když u starších dotazovaných hraje roli také dosažené vzdělání. Lidé s vysokou školou vidí budoucnost pozitivněji.

Jsme méně unaveni

Oproti roku 2014 klesl počet lidí, kteří se cítí unaveně, a to z 37% na 29%. Pro zajímavost: únava je nejčastější odpovědí na otázku, jak se lidé cítí. 

Jsme trochu znepokojeni

K dobrým zprávám patří i ty horší: během posledního roku se u lidí lehce zvýšil pocit znepokojení. To souvisí s celkovou situací ve světě.

Celkový výsledek průzkumu je ale pozitivní. Ať se vaše očekávání naplní a patříte k těm optimistickým Čechům.