Američtí vědci objevili způsob, jak předpovědět homosexuální orientaci mužů

9. října 2015·Zprávy·Redakce

Američtí vědci údajně objevili způsob, jak na základě genetické analýzy předpovědět homosexuální orientaci mužů. O poznatku informovali představitelé Americké společnosti pro humánní genetiku.

Svůj objev opírají vědci o metodu analýzy molekulárních markerů, které kontrolují funkce DNA. V praxi prověřovali výsledky analýzy studiem sedmatřiceti mužských dvojčat, přičemž v každém páru byl jeden jedinec heterosexuál a druhý gay. V dalším vzorku bylo deset dvojčat výhradně homosexuální orientace.

Ukázalo se prý, že homosexuální preferenci signalizuje přítomnost určitého epigenomu v devíti oblastech lidského genomu. Epigenom funguje jako “přepínač”, který dokáže jisté geny v DNA vypnout nebo zapnout. Jistota předpovědi je údajně sedmdesátiprocentní.

Zprávy - další články