ANKETA FREKVENCE 1: Žilo se vám lépe za komunistů?

Statistici přinesli důkaz pro ty, co tvrdí, že za komunistů bylo lépe! NEBYLO! Naše životní úroveň a možnosti se za čtvrtstoletí od pádu minulého režimu výrazně zlepšily. Nicméně se vás ptáme: Žilo se vám za komunistů lépe? Hlasujte v naší anketě!

Ceny sice narostly pětinásobně, ale průměrná mzda se zvedla skoro osmkrát! Dá se tak říct, že se máme o polovinu lépe než za komunistů!

Spolu s výší cen a mezd se výrazně změnilo i to, za co utrácíme! Zatímco dříve představovaly největší položku v domácím rozpočtu výdaje za jídlo a nealko nápoje a nájemné bylo až druhé v pořadí, dnes je to naopak!

Jinak více dnes utrácíme za služby, které naplňují náš volný čas. Za rekreaci, kulturu a sport jsme ochotni vydávat o čtvrtinu víc peněz než před 25 lety, za vzdělávání o dvě třetiny víc. Důvodem je to, že státní podpora se z této sféry v řadě případů vytratila!

Před rokem 1990 se za některé věci platilo jen symbolicky nebo vůbec – například za sportovní, hudební nebo jazykové kroužky pro děti.

Řada lidí teď musí platit za školku, ne každé dítě se dostane do té státní. Na druhou stranu je možné zaplatit si vzdělání na soukromé univerzitě podle vlastní volby.

Podražily i osobní služby, více se cení lidská práce, i když na Západě je v této oblasti ještě dráž.