Archeologové v Mikulčicích odkryli opevnění a hrob ženy a dítěte

22. července 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Zbytky opevnění a dva hroby odkryli archeologové na okraji velkomoravského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Dělají záchranný výzkum v místech, kudy povede stezka směrem k plánované lávce přes řeku Moravu. K pozoruhodným nálezům patří železná pilka dlouhá téměř 40 centimetrů. Takových je velmi málo, řekl ČTK vedoucí mikulčické základny Archeologického ústavu Akademie věd ČR Lumír Poláček.

Největší pozornost věnují archeologové místům, kde budoucí stezka protne linii dávného opevnění mikulčického předhradí. Odkryli tam pás rozvalených hradeb. Konstrukčně odpovídají opevnění mikulčické akropole, které ale bylo masivnější.

Opevnění předhradí tvořila asi metr široká zeď z nasucho skládaného kamene, patrně odněkud z okolí Skalice nebo Holíče na Slovensku. Za zídkou byl hlinitý násep, pak nejspíš dřevěná konstrukce, úzká ulička a hned domy, kterých bylo v předhradí opravdu hodně.

“Domy poznáme podle pravidelných podlahových navážek, jsou to čtverce nebo obdélníky z nasypaného písku nebo jílu, které vytvářejí pravidelnou strukturu, síť, naplňují celý areál předhradí,” řekl Poláček. Množství vrstev podlahových násypů svědčí o intenzitě osídlení a rychlém rozvoji.

Archeologové našli těsně za opevněním kostry dítěte a ženy. “Vypadá to, že hroby souvisejí se zánikem hradiska,” uvedl archeolog Marek Hladík. Kdosi zřejmě pohřbil oba mrtvé v troskách nějakého objektu, a to bez okázalé výbavy.

Prostor mikulčického hradiště byl kdysi členitější než dnes, nacházel se na říčním ostrově, opakované záplavy ale terén vyrovnaly a někdejší ramena řeky Moravy jsou zanesená. Při záchranném výzkumu se ale archeologové dostanou také na dno někdejšího říčního koryta, kde lze doufat v dřevěné nálezy, třeba zbytky palisády.

Kopání v místech zaniklého říčního koryta je technicky náročné. V hloubce 70 centimetrů až jednoho metru se objeví spodní voda. “Bude nutné vyvrtat kolem studny a neustále čerpat, aby hladina poklesla,” popsal Poláček.

Plánovaná cyklostezka a lávka přes Moravu spojí Mikulčice a Kopčany na Slovensku. Pomůže místním lidem, poslouží také návštěvníkům archeologických lokalit na obou stranách hranice. Za řekou Moravou na Slovensku je kostel svaté Margity, pravděpodobně postavený už v devátém století za doby Velkomoravské říše. Lávka umožní turistům prohlédnout si obě místa bez dlouhých objížděk.

V minulosti obě lokality tvořily jeden celek. Jejich opětovné spojení je svým způsobem symbolické, uvedl Poláček.

Česko a Slovensko už dvakrát navrhly zápis areálu Mikulčice-Kopčany na seznam světového dědictví UNESCO. Dvakrát vzaly obě země návrh zpět. Chtějí lépe zpracovat podklady pro zápis a podrobněji zhodnotit význam nejnovějších nálezů.

Podívejte se na video o dlouhodobé práci archeologů v lokalitě Mikulčic:

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články