Češi loni meziročně nasbírali o třetinu méně hub, úrodu ovlivnilo sucho

Průměrná česká domácnost, která sbírá houby, si loni odnesla z lesa 6,62 kilogramu hub, což bylo meziročně o třetinu méně. Celkově Češi loni nasbírali lesní plody za 4,57 miliardy korun, přičemž dlouhodobý roční průměr činí 4,15 miliardy korun. Vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK, který se každoročně koná ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. ČTK má výsledky šetření, které se přikládají k ministerské Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství, k dispozici.

Loňský rok byl ve sběru lesních plodin podprůměrný. “Celkově bylo podle údajů nasbíráno 27.900 tun lesních plodin, což je velmi podprůměrný výsledek vzhledem k dlouhodobému průměru 39.000 tun. Výrazný pokles nastává zejména ve srovnání s předchozím rokem 2017, kdy toto množství činilo 41.300 tun,” uvádí šetření. Podle něj loni působilo na růst hub a dalších lesních plodů, respektive jejich sběr, extrémní sucho, které vedlo k masivnímu odumírání lesních porostů, zejména jehličnanů.

Češi loni odnesli z lesa plody za 4,57 miliardy korun, dlouhodobý průměr v běžných cenách činí 4,19 miliardy. “Na této hodnotě se ale velmi výrazně podílí nárůst cen za lesní plody v průběhu 23 let, včetně vlivu inflace, přičemž je třeba brát v úvahu i nepřesnost odpovědí respondentů a statistickou chybu při odhadování průměrné ceny jednotlivých plodin. V roce 2018 došlo k výraznému poklesu hodnoty sběru lesních plodů oproti předchozímu roku 2017, kdy tato hodnota při stejné metodice a při zanedbatelném vlivu inflace činila 6,635 miliardy Kč, byla tedy téměř o polovinu vyšší,” dodává šetření.

Návštěvnost lesa byla loni průměrná vzhledem k dlouhodobým trendům, šlo o 20 návštěv lesa na obyvatele. “Polovina lidí chodí do lesa aspoň jednou měsíčně a frekvence návštěv je z dlouhodobého hlediska poměrně stabilní. Těch, kteří uvedli v roce 2018, že les nechtějí nebo nemůžou navštěvovat, bylo 15 procent,” uzavírá šetření.

V průzkumu, který se uskutečnil loni od konce listopadu do prosince, odpovídalo 1034 lidí, podobně jako v předchozích letech.

Množství sběru hlavních plodin v milionech korun v běžných cenách (v milionech korun):

Roky Lesní plodiny
Houby Borůvky Maliny Ostružiny Brusinky Bezinky Celkem
1994 1 314 881 180 161 22 140 2 698
1995 1 658 1 164 248 169 43 137 3 419
1996 1 082 456 173 129 42 113 1 995
1997 1 510 585 202 96 72 95 2 560
1998 1 578 727 260 138 51 118 2 872
1999 1 880 973 197 144 105 149 3 448
2000 2 087 628 290 218 66 72 3 361
2001 2 298 710 294 176 65 93 3 636
2002 1 922 821 261 162 89 111 3 366
2003 1 399 562 218 170 36 80 2 465
2004 1 420 538 198 138 194 102 2 590
2005 2 048 670 246 125 85 101 3 275
2006 2 677 849 257 130 103 103 4 119
2007 3 415 967 245 185 78 139 5 029
2008 1 968 430 106 63 71 57 2 695
2009 2 056 725 99 91 64 111 3 146
2010 2 950 920 215 187 35 63 4 317
2011 4 313 921 208 234 142 177 5 995
2012 5 241 762 422 382 45 222 7074
2013 5 388 1 484 329 182 69 209 7 661
2014 4 295 848 252 179 83 195 5 851
2015 3 523 1 227 419 344 111 268 5 890
2016 3 589 851 237 219 64 101 5 060
2017 4 604 1 055 367 254 76 279 6 635
2018 2 881 903 325 242 80 139 4 570
Průměr 2684 826 250 181 76 135 4149
STD (Směrodatná odchylka) 1254 240 78 71 36 58 1559

Celkové množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR v tis. t. v období 1994-2018

Roky Lesní plodiny
Houby Borůvky Maliny Ostružiny Brusinky Bezinky Celkem
1994 23,6 11,3 4,2 2,7 0,7 3,9 46,4
1995 29,7 15 5,8 2,8 1,3 3,9 58,5
1996 18,4 9,4 3,1 1,8 0,7 1,5 34,9
1997 17,8 8,7 4 1,7 0,9 2,2 35,3
1998 17,7 10,3 4,9 2,3 0,6 2,6 38,4
1999 20,2 13 3,5 2,3 1,2 3,2 43,4
2000 23,8 8,7 4,1 2,7 0,7 1,8 41,8
2001 23,4 8,9 3,7 2,3 0,7 1,4 40,4
2002 21,2 10,9 3,6 2,1 0,9 2,1 40,8
2003 13,5 6,5 2,6 2 0,4 1,4 26,4
2004 13,7 6,1 2,1 1,5 1,8 1,4 26,6
2005 19,5 7,6 2,6 1,3 0,8 1,3 33,1
2006 26 9,4 2,9 1,5 1 1,3 42,1
2007 29,8 10 2,6 2 0,7 1,8 46,9
2008 15,2 4,6 1,1 0,6 0,5 0,9 22,9
2009 16,2 7,5 1 0,9 0,5 1,3 27,4
2010 24,7 9,4 2,1 1,8 0,3 0,7 39
2011 29,6 8,9 2,1 2,3 1,1 2,3 46,2
2012 32,8 6,8 3,4 3,2 0,3 2,2 48,8
2013 33 13,4 2,8 1,6 0,4 1,9 53,1
2014 24,9 7,3 2,1 1,5 0,6 1,9 38,2
2015 21,4 10,1 3,1 2,4 0,6 2,5 40,2
2016 21,9 7,2 1,6 1,6 0,4 1,0 33,8
2017 27,7 7,1 2,2 1,5 0,4 2,2 41,3
2018 16,5 6,2 2,0 1,4 0,5 1,3 27,9
Průměr 22,5 9,0 2,9 1,9 0,7 1,9 39,0
STD 5,6 2,4 1,1 0,6 0,3 0,8 8,5

Zdroj: ČTK