Češi mají nejraději sami sebe a Slováky, nejhorší vztah mají k Arabům. PRŮZKUM

Lidem v České republice jsou ze zdejších národnostních skupin nadále nejsympatičtější Slováci a Poláci. Největší odpor vyvolávají Romové a Arabové. S výjimkou Arabů se míra sympatií či nesympatií k jednotlivým národnostním skupinám v čase příliš nemění. Ukázal to březnový průzkum, jehož výsledky ČTK poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Slováci jsou sympatičtí čtyřem pětinám české veřejnosti, opačně smýšlí pouze tři procenta lidí. S odstupem následují Poláci, kterým projevuje sympatie 48 procent lidí, naopak to vidí 15 procent. U dalších šesti národností převažují sympatie nad nesympatiemi. Jsou to Řekové, které pozitivně vidí 37 procent, Němci s 34 procenty, Vietnamci s 32 procenty, Židé s 28 procenty, Maďaři s 29 procenty a Bulhaři s 26 procenty.

U čtveřice národností převažují antipatie nad sympatiemi, ovšem největší podíl tvoří neutrální hodnocení “ani sympatičtí, ani nesympatičtí”. Patři sem Rusové, Srbové, Ukrajinci a Číňané.

“V případě Rumunů, Albánců, Arabů a Romů již deklarované antipatie tvoří největší část odpovědí, v případě tří posledně zmíněných národnostních skupin dokonce výraznou absolutní většinu,” uvedlo CVVM. Albánci tak budí odpor u 54 procent lidí v Česku, Arabové u tří čtvrtin a Romové u 76 procent.

Nárůst nesympatií k Arabům byl zaznamenán mezi lety 2014 a 2016, letos se zastavil. Velmi nesympatičtí byli letos pro 41 procent české veřejnosti. “Oproti roku 2014 došlo k nárůstu krajních nesympatií ve vztahu k Arabům o 18 procentních bodů, přičemž více než desetibodový vzestup se odehrál mezi roky 2015 a 2016,” podotkli autoři průzkumu.

Podle CVVM jsou z výsledků patrné tři nezávislé faktory. Odpor spojený s migrací, pracovním zapojením, nelegálním pobytem a kriminalitou budí Romové, Ukrajinci, Arabové, Albánci, Rumuni, Rusové a Bulhaři. Sympatie dané začleněním do většinové společnosti spojené s odporem kvůli jinakosti vyvolávají Židé, Řekové, Srbové, Vietnamci a Číňané. K sympatiím vůči Slovákům, Polákům, Němcům a Maďarům přispívá faktor středoevropského prostoru, tradice sousedství či společného státu.

CVVM se pro srovnání ptá také na sympatie a odpor vůči Čechům. Pozitivně je vidí 82 procent lidí, nesympatičtí jsou třem procentům. Zbylých 15 procent představují odpovědi “ani sympatičtí, ani nesympatičtí”.

V průzkumu se CVVM dotazovalo mezi 6. a 19. březnem 1045 lidí ve věku od 15 let.

Zdroj: ČTK