Čeští vědci zkoumají dopad extrémního stresu a přenos na další generaci

Extrémní stres v dětství a v rané dospělosti má na člověka komplexní celoživotní vliv. Trauma se možná přenáší i na další generaci, ovšem přesný mechanismus zatím není známý. Plyne to z dlouhodobé výzkumné činnosti zaměřené na přeživší holokaustu a jejich potomky, na které se významně podílejí i brněnští vědci.

Mezinárodní tým pod vedením Ivana Rektora z institutu CEITEC Masarykovy univerzity nedávno publikoval nové zjištění, že se u přeživších ani u jejich potomků neprojevuje zmnožení kopií mitochondriální DNA, oznámila dnes mluvčí institutu Ester Jarour.

Britští vědci již dříve prokázali, že zvýšené množství kopií mitochondriální DNA je spojené se závažným a chronickým stresem u posttraumatické stresové poruchy a u závažné depresivní poruchy. Vědci se proto změnami v mitochondriální funkci intenzivně zabývají.

Rektorův tým srovnával děti a vnoučata přeživších holokaustu s lidmi, kteří extrémní stres ve svém osobním životě ani v historii rodiny neevidují. Zvýšený počet kopií mitochondriální DNA nebyl ve druhé a třetí generaci přeživších holokaustu prokázaný, ale přesto nelze říci, že negativní dopad těžkého stresu není dědičný. Stresové příznaky jsou totiž častější u potomků přeživších holokaustu než u kontrolní skupiny.

Přesný způsob mezigeneračního přenosu traumatu není známý. Je možné, že je založený na sociálních mechanismech nebo zprostředkovaný genetickými či epigenetickými změnami v mozku.

Dopady stresu i mechanismy mezigeneračního přenosu zkoumá Rektor dlouhodobě. Výzkum se nejprve zaměřoval na přeživší holokaustu. Následovala studie jejich dětí a vnoučat.

“Rozhodli jsme se však uzavřít první část studie, která byla zaměřena na první generaci přeživších holokaustu, protože se ukázalo, že další nábor jedinců pro výzkum z této skupiny již nebude v našem centru možný. Vzhledem k věku pozůstalých v roce 2020 to byla pravděpodobně naše poslední šance na takovou studii,” uvedl Rektor na webu institutu. Studie druhé a třetí generace stále pokračuje.