Chcete zaplatit na dani z příjmů za rok 2016 co nejméně? Snižte si základ! PŘEHLED ODPOČTŮ

21. března 2017·Zprávy·Redakce

Přinášíme přehled daňových odpočtů, díky kterým zaplatíte méně. Nenechte si žádný proklouznout mezi prsty. Máme pro vás i aplikaci, která daňové přiznání hravě vyplní za vás.

1.Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření

Od základu daně si můžete odečíst úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření (i překlenovacího), které jste zaplatili v roce 2016. Myšleny jsou ale opravdu pouze úroky, ne celé splátky. Limit odpočtu za úroky z hypotéky a stavebního spoření je 300 tisíc ročně na celou domácnost. Předpokladem je, že úvěr slouží na bytové účely, tedy rekonstrukci, stavbu nebo koupi nemovitosti určené k trvalému bydlení (chaty, chalupy a objekty určené k rekreaci podmínku nesplňují).

Úroky z úvěru nelze odečíst, pokud nemovitost využíváte k podnikání nebo pronájmu. Když dům nebo byt slouží zčásti k podnikání nebo pronájmu a zčásti k bydlení, uplatní se úroky v poměrné výši.

2. Penzijko se státním příspěvkem

Ze základu daně lze odečítat také příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Přesněji: součet příspěvků, které jste zaplatili ze svého nad limit dvanácti tisíc ročně. Maximální výše odpočtu dosahuje také dvanácti tisíc za rok. Abyste tedy mohli uplatnit maximální odpočet, museli jste loni do fondů odvést aspoň dvacet čtyři tisíc. Kdo odvedl dvanáct tisíc a méně, neodečte si od základu daně nic. Jestli jste zaplatili například osmnáct tisíc, můžete si odečíst šest. Příspěvky, které vám na penzijko přidal zaměstnavatel, od základu daně odečítat nejde.


Nechte si zpracovat daně za rok 2016 ONLINE pomocí této APLIKACE. Trvá to jen 15 minut, není potřeba žádné registrace a zpracování je anonymní.


Jestli máte sjednané penzijní pojištění (alternativa životního pojištění), můžete si od základu daně odečíst úhrn vámi zaplacených příspěvků v daném roce (nanejvýš 12 tisíc), za předpokladu, že výplata plnění je sjednána nejdřív po šedesáti kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdřív ve vašich šedesáti letech.

Pokud jste v roce 2016 penzijko předčasně zrušili, nárok na uplatnění daňového odpočtu ztrácíte.

3.Životní pojištění

Od základu daně z příjmů je možné odečítat platby na životní pojištění, nanejvýš ale dvanáct tisíc za rok. Kdo má životních pojistek víc, můžete částky sčítat, celkový limit dvanácti tisíc se ale nezvyšuje. Příspěvky zaměstnavatele odečítat nesmíte.

Předpokladem pro možnost odpočtu je, že je vaše pojistná smlouva správně nastavená. Pojistné plnění může být podle smlouvy vyplaceno nejdřív ve vašich šedesáti letech a současně nejdřív po uplynutí pěti let od uzavření smlouvy. Když je pojistka sjednaná „na dožití“, což znamená, že peníze se vyplatí, až dosáhnete určitého věku, musí smlouva splňovat limit minimální pojistné částky při dožití.

 

4.Výdaje na vzdělávání

Jestli jste v roce 2016 absolvovali školení nebo kurz zakončený zkouškou s certifikátem, můžete si základ daně snížit až o deset tisíc (podle toho, na kolik vás vzdělávání přišlo). Zdravotně postižení smějí za vzdělání odečítat až třináct tisíc, lidé s těžkým postižením až patnáct tisíc. Daňový odpočet není možné využít, když školení platil zaměstnavatel, ani v případě, že už ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání.

5.Dobročinnost a charita

Jestli jste v roce 2016 přispěli na školství, kulturu, ekologii nebo charitu, můžete si ze základu daně příspěvky odečíst. Případně i věcné dary, ty je ale nutné znalecky ocenit.

Daňové přiznání za rok 2016: Stáhněte si správné daňové formuláře

Podmínkou je, že celkem vaše dary loni dosáhly alespoň tisícikoruny nebo přesáhly dvě procenta vašeho původního daňového základu. Strop daňového odpočtu je stanovený na patnáct procent původního základu daně.

6.Příspěvky odborům

Zaměstnanci si můžou od základu daně odečíst členské příspěvky odborům, nanejvýš ale tři tisíce ročně. Odečtená suma současně nesmí být vyšší než 1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti. Odečítat lze příspěvky skutečně zaplacené v období od ledna do prosince, nikoli příspěvky zúčtované ve mzdě zaměstnance. Nutné bude potvrzení odborové organizace.

7.Daňová ztráta z předchozích let

Od základu daně je možné odečíst také daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předešlých pěti letech. K ztrátě lze dospět, jen když uplatňujete výdaje daňovou evidencí (pokud jsou výdaje vyšší než příjmy), s výdajovými paušály se do minusu nedostanete.

I když skončíte ve ztrátě, musíte za daný rok podat daňové přiznání. O ztrátu snížíte své další příjmy (dílčí základy daně) – z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, kromě příjmů ze zaměstnání.

Zdroj: Peníze.cz

Zprávy - další články