ČSSD ruší kvóty i ústřední výkonný výbor, schválila nové stanovy

1. března 2019·Zprávy·Lukáš Vaněk

FOTO: Karolína Stránská, Frekvence 1

ČSSD nebude mít kvóty pro zastoupení žen na kandidátních listinách do některých voleb a v nejužším stranickém vedení nebude muset být aspoň jedna žena. Podle nových stanov, jejichž návrh dnes schválili delegáti sjezdu v Hradci Králové, také zanikne ústřední výkonný výbor, což je nyní nejvyšší stranický orgán mezi sjezdy.

Ústřední výkonný výbor nahradí nová podoba předsednictva, tedy širšího vedení ČSSD. V předsednictvu budou další zástupci stranických krajských organizací. Mělo by mít asi šest desítek členů, což je v porovnání s nynějším ústředním výkonným výborem zhruba třetina.

Ve stanovách už nebude ustanovení, podle kterého aspoň 40 procent všech kandidátů do Sněmovny a do zastupitelstev krajů musí tvořit lidé opačného pohlaví, než je většina kandidátů. Místní stranické organizace budou muset mít podle schválených stanov licence, předsednictvo tedy o nich bude mít přehled a licence bude moci odebírat. Stanovy nově upravují například i pravidla pozastavování stranického členství a vylučování členů a elektronické hlasování.

Nové stanovy jsou výrazně kratší než současná pravidla vnitřního chodu strany. Předkladatelé si od nich slibují větší akceschopnost stranických orgánů. Připouštějí ale další úpravy dokumentu.

Některé změny v návrhu provedl sjezd už dnes podle požadavků předsednictva v reakci na některé kritické hlasy z frakcí, jako jsou sociálnědemokratičtí senioři a ženy. Individuální pozměňovací návrhy, jak zazněly od delegátů z pléna, sjezd nepřijal.

Zprávy - další články