ČSÚ: Počet dětí v MŠ vzrostl za posledních deset let o čtvrtinu

V Česku za posledních deset let o čtvrtinu vzrostl počet dětí v mateřských školkách. Nárůst je patrný také na základních školách. Opačná situace je na středních a vysokých školách, kde jsou nyní slabé populační ročníky. Počet středoškoláků se snížil za deset let o čtvrtinu, výrazně ubylo také studentů vysokých škol. Uvedli to v pátek zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ) na tiskové konferenci.

Zatímco loni chodilo do mateřských škol 362 756 dětí, před deseti lety to bylo o 71 562 dětí méně. “S nárůstem dětí školkového věku narůstá také počet školek v České republice. Za posledních deset let jich přibylo 461,” řekla Helena Chodounská z ČSÚ.

Nárůst se týká hlavně soukromých školek, jejichž počet se zvýšil na čtyřnásobek. Loni jich bylo 386. Čtvrtina všech soukromých školek je podle Chodounské v Praze. Po celé ČR do nich chodí asi tři procenta všech dětí školkového věku, tedy zpravidla ve věku od tří do pěti let. Veřejných školek bylo loni 4832.

Počet dětí ve školkách rostl ve všech věkových skupinách předškoláků, nejvíce ale přibylo dvouletých. “Ještě před deseti lety navštěvovalo mateřské školky jen 23 procent dvouletých dětí, zatímco nyní už je to 41 procent,” uvedla Chodounská.

Počet žáků základních škol rostl sedmým rokem v řadě. Loni jich bylo 926 108, zatímco před deseti lety 844 863. Školáci chodili v minulém roce do 4155 základních škol, stejně jako ve školním roce 2017/2018. Zatímco veřejných základních škol za deset let 143 ubylo, stejný počet soukromých či církevních škol vznikl.

Na středních školách studovalo loni přibližně 422.000 žáků a jejich počet za posledních deset let klesl o čtvrtinu. Počet nově přijatých žáků se snížil o 29 procent a počet absolventů o 37 procent. Podle statistiků to souvisí s nízkou porodností na konci 90. let a na začátku tisíciletí. Ubyla tak i desetina středních škol, nyní je jich 1308.

“S tím souvisí i fakt, že od roku 2010 každoročně ubývá také vysokoškolských studentů,” řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Od roku 2010, kdy jich bylo nejvíce, klesl počet vysokoškoláků z téměř 400 tisíc na loňských 299 054. Kolem 90 procent z nich loni studovalo na 26 veřejných vysokých školách, zbytek byl na 38 soukromých.

Na základních školách se oproti minulým rokům příliš nezměnil podíl prvňáků, kteří nastupují po odkladu školní docházky. Z celkového počtu 111 841 jich ho loni mělo zhruba 22 procent. Mezi dívkami to bylo 15 procent, mezi chlapci 29 procent. Nejvíce odkladů měly děti v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji, nejméně pak v Pardubickém a Středočeském kraji či na Vysočině.

Chodounská uvedla, že ubývá speciálních základních škol. Podle ČSÚ se handicapované děti čím dál více začleňují do běžných škol, kam nyní chodí kolem 72 procent těchto dětí. Nejčastěji trpí například dyslexií, dysgrafií nebo poruchami pozornosti. Do 332 speciálních škol chodilo loni 95 631 dětí.

Stabilní zůstávají počty dětí, které odcházejí ze základních škol na víceletá gymnázia. Na osmiletá gymnázia jde po 5. třídě kolem osmi procent ročníku a na šestiletá gymnázia je to ze 7. tříd asi 2,5 procenta dětí. Mezi kraji jsou ale rozdíly. V Praze odchází na osmiletá gymnázia kolem 13 procent páťáků, zatímco v Libereckém a Královéhradeckém kraji je to asi šest procent.

Tři čtvrtiny středoškoláků studují obory s maturitou, z toho asi třetina je na gymnáziích. Nejvíce poklesl zájem o nástavbové studium. “Pokud tu před deseti lety studovalo 43 tisíc žáků, tak v minulém školním roce to bylo jen 16 tisíc žáků,” uvedla Adriana Ondrušová z ČSÚ. Zájem o různé středoškolské obory se během posledních pěti let měnil. Zatímco o pětinu přibylo žáků v maturitních stavebních či strojírenských oborech, naopak ubylo studentů ekonomiky nebo hotelnictví a gastronomie.

Zdroj: ČTK