Dálnice lemují české vlajky. Co to má znamenat, ptají se řidiči

Chtějí tak upozornit na zákonnou úpravu, která nově zakazuje umísťování reklamních nosičů ve vzdálenosti až 250 metrů od vozovky. Považují ji za nesmyslnou. Billboardy by měly zmizet do začátku září.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy, který sdružuje asi 60 procent majitelů venkovních reklamních ploch, to dnes oznámil v tiskové zprávě. Podle zjištění ÚAMK je u českých dálnic 875 billboardů, které budou muset majitelé do pátku odstranit.

Podle prezidenta svazu Marka Pavlase je zákon nejen zbytečný, nepraktický a v některých svých ustanoveních dokonce nesmyslný, ale především jeho přijetí odporuje Ústavě České republiky.

“Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním,” podotkl Pavlas.

Problémem reklamy u dálnic jsou podle Pavlase především nelegální stavby a různé nosiče, které nikdy neměly vzniknout. Tyto stavby navíc nejsou vybaveny povinnými bezpečnostními prvky. Stát mohl a měl důsledně trvat na odstraňování takto závadných ploch, nikdy to ale účinně nedělal, ačkoli k tomu měl vždy v minulosti dostatek zákonných prostředků.

[totalpoll id=”194656″]

Kromě právních vad, z nichž nejzávažnější je rozpor s ústavními principy, obsahuje nové znění zákona podle svazu také řadu vad technického rázu, které mohou způsobit praktické potíže při jeho uplatňování a v krajních případech i ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu.

Situaci může ovlivnit také stížnost 17 senátorů podaná na Ústavní soud napadající novelu příslušného zákona. Pokud by jí soud vyhověl, mohlo by překotné odstraňování billboardů s dlouhodobými smlouvami způsobit státu značné škody.

Zákaz billboardů do 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy zavádí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2012, která stanovila pětileté období pro vyřešení možných sporů mezi provozovateli venkovní reklamy. Jedinou výjimkou jsou reklamní plochy pro dálniční motely a restaurace, ale i ty mají nastavenu bezpečnou vzdálenost. Celkem je v Česku podle odhadů ministerstva dopravy kolem 25.000 billboardů.

Zdroj: ČTK