Další plagiátor? Ministr Krčál měl v bakalářce opisovat ještě více, než Malá

Není to tak dlouho, co Českou republikou otřásl skandál bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) kvůli opisování v jejích diplomových pracích, a už se objevilo nové obvinění. Podle redaktorů Seznam Zpráv měl totiž ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) ve své bakalářské práci opisovat ještě více. Celkem má jít až o 25 stran textu.

Krčál napsal svou bakalářskou práci v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vybral si téma Mládež a volný čas. V práci, kterou obhájil za A, mají být však shodné celé strany s prací jiné studentky.

„Měl jsem přísného vedoucího a ten mě za můj přístup pochválil. Věřím jeho posudku,“ uvedl ministr pro Seznam Zpávy. Ministr si shodu údajně neumí vysvětlit, pracovat měl poctivě.

Obhajoval ji v roce 2007 a vedoucí práce František Vízdal tehdy v posudku uvedl, že „odborná úroveň práce je výborná a ve srovnání s jinými pracemi vysoce nadprůměrná“. Program na odhalování plagiátorství však v textu nalezl až 14% shodu s jinými odbornými knihami. U Taťány Malé to přitom bylo “pouhých” 5 %.

Nejvíce měl Krčál kopírovat formulace jiné studentky stejné školy, Marie Doležalové. Ta svou práci obhajovala pouhý rok před Krčálem. Neoriginálních mělo být neuvěřitelných 25 stran ministrova textu.