Doba ledová? V nejchladnější vesnici na světě naměřili -62 °C, pak zmrzl i teploměr

Vítejte v Oymyakonu, ve vesnici, kde se studenti musí dostavit na vyučování i při -52 °C. Odlehlá sibiřská vesnice je považována za nejchladnější usedlost, která je permanentně obydlená. Nyní tam teplota klesla k neuvěřitelným -62 °C! Naše naříkání nad chladným počasím se v tu ránu stává pošetilým.

Pro nás ve střední Evropě je takováto zima naprosto nepředstavitelná. Sliny v puse zamrzají a tentokrát v Oymyakonu mrzly i řasy. Starousedlíci tvrdí, že místy teplota dokonce klesla na -68 °C. To se bohužel nedá ověřit vzhledem k tomu, že termo stanice, která teplotu -62 °C naměřila, se v danou chvíli rozbila.

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století byl Oymyakon zastávkou pro sobí jezdce, kteří své stádo napájeli pomocí termálního pramene, který se ve vesnici nachází. Sovětský svaz pro kočovné jezdce proto Oymyakon prohlásil za stálou usedlost. V roce 1933 zde naměřili teplotu -67.7 °C. To je dodnes nejnižší teplota naměřená na severní polokouli.

Galerie