EU dala Česku několik doporučení. Mimo jiné má zlepšit udržitelnost veřejných financí

3. srpna 2019·Zprávy·Barbora Pisingerová

Česko by mělo podle EU zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Mělo by také více investovat do digitální infrastruktury a snížit administrativní zátěž pro investory. Vyplývá to z doporučení Rady EU k českému Národnímu programu reforem, který projednal Senát. Vláda podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) s doporučeními souhlasila.

“Obecně s těmi doporučeními souhlasíme. Současně byla většina našich připomínek do finálního textu zcela promítnuta,” uvedl vicepremiér.

Vedení EU doporučilo Česku zlepšit konkrétně dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. Poukázal na to i senátor Mikuláš Bek z klubu Starostů. Vládní důchodová komise podle něj “neřeší problém udržitelnosti důchodového systému, nýbrž má zadání, aby relativně jemně ladila systém vůči některým skupinám příjemců důchodu”.

Senát na základě doporučení svého výboru pro EU konstatoval, že vláda zatím nepodnikla dostatečná opatření pro snižování rizik spojených se stárnutím české populace. Ztotožnil se rovněž se kritikou administrativní zátěže v oblasti investic a problémů v zadávání veřejných zakázek.

“Postupy v zadávání veřejných zakázek stále zaostávají, pokud jde především o míru soutěže, do řady z nich se přihlásí pouze jediný uchazeč. Stále se spoléhá pouze na kvalitu, na kritérium nejnižší ceny a ostatní věci zůstávají stranou, a to například v otázce kybernetické bezpečnosti,” konkretizoval výhrady předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

Senát na popud předsedy senátního výboru pro územní rozvoj Zbyňka Linharta (STAN) rovněž poukázal na přetrvávající rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR.

Havlíček k výhradám senátorů uvedl, že se počet povinností pro malé a střední podniky podařilo snížit z 2200 alespoň na 1500. “Ale nezměníme to ze dne na den. Není týden, kdybychom v rámci živnostenského balíčku neukazovali další a další snížení administrativy,” hájil vládu vicepremiér. Slíbil ale, že se vláda bude výhradami zaobírat a že “rozhodně neskončí někde v šuplíku”.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články