Jak dlouho přežije koronavirus na různém povrchu: Nová studie simulovala podmínky v domácnosti

Koronavirus může zůstávat infekční v kapénkách ve vzduchu po celé hodiny, na některých površích až celé dny. Tvrdí to závěry nové studie publikované v odborném časopise New England Journal of Medicine. Nákaza přes zaslaný balík nebo dopis je ale podle vědců velmi nepravděpodobná.

Koronavirus může zůstávat infekční v kapénkách ve vzduchu po celé hodiny, na některých površích až celé dny. K tomuto závěru došli vědci díky nové studii publikované v odborném časopise New England Journal of Medicine. Přesto je ale podle vědců velmi nepravděpodobné, že bychom se nakazili například přes zaslaný dopis nebo balík.

Koronavirus se šíří zejména kapénkami, podobně jako chřipka nebo běžné nemoci z nachlazení. Podle nedávné vědecké studie ale virus přežije poměrně dlouho i mimo tělo hostitele. V kapénkách ve vzduchu může být životaschopný až tři hodiny, až čtyři na měděném povrchu, až 24 hodin na kartonu a dva až tři dny na plastu nebo nerezové oceli.

“V žádném případě neříkáme, že se virus přenáší vzduchem prostřednictvím infekčního aerosolu, ale naše práce ukazuje, že se za určitých podmínek může udržet naživu po dlouhou dobu, takže je to teoreticky možné,” uvedla vedoucí studie Neeltje van Doremalen z amerického Národního institutu pro alergie a infekční choroby.

Vědci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Národního institutu zdraví, Princetonu a Kalifornské univerzity v Los Angeles umístili na různé povrchy aerosol, který simuloval mikroskopické kapénky vznikající při kašlání nebo kýchání nakažené osoby.

Virus byl nasazen na plast, nerezovou ocel, karton a měď, protože jde o povrchy často přítomné v lidských domácnostech. V průběhu času se životaschopnost viru prudce snižovala. Podle expertů se není potřeba obávat, že by se nákaza mohla šířit například z objednaného balíku nebo tašky s dovezeným jídlem.

“Nedávno zveřejněná studie pracovala s ideálními podmínkami a experimentálními situacemi. Kdyby někdo řekněme zakašlal na balík nebo dopis, šance, že by virus zůstal životaschopný po celou dobu dopravy se zdá extrémně nepravděpodobná,” uvedl profesor medicíny z Yaleovy univerzity Joseph Vinetz. Primárně se nákaza podle vědců šíří z člověka na člověka.