JAK, KDY a KDE podat daňové přiznání a zaplatit daň. Co hrozí za zpoždění?

Jak, kdy a kde podat daňové přiznání a daň z příjmů za rok 2016 zaplatit. Snad každý ví, že daňové přiznání za rok 2016 je třeba podat do 3. dubna. Ale co dál?

Pokud máte povinný audit nebo vám přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta o tři měsíce delší – poradci ale musíte podepsat plnou moc a do třetího dubna ji doručit finančnímu úřadu (přesněji jeho územnímu pracovišti), daňové přiznání se pak odevzdává nejpozději do třetího července.

Daňové přiznání za rok 2016 je možné odevzdat několika způsoby

Tiskopis můžete vyplnit ručně (nebo v počítači, pak vytisknout a podepsat) a doručit na územní pracoviště svého finančního úřadu, osobně nebo poštou. Formuláře můžete zdarma stahovat přímo na Peníze.cz, najdete je v boxu. Nabízíme je v interaktivní verzi, která při vyplňování ušetří dost práce. Ještě jednoduší je to v naší daňové aplikaci. Druhou možností je podat přiznání elektronicky, detailněji o tom níž.

Jestli budete daňové přiznání posílat poštou, pošlete doporučeně a nechte si podací lístek, poslouží jako doklad o odeslání i jeho datu. Jestli na finanční úřad půjdete osobně, vezměte s sebou kopii vyplněného a podepsaného přiznání, na podatelně vám razítkem potvrdí, že jste přiznání odevzdali.

Za den podání daňového přiznání se považuje datum, kdy jste ho odevzdali na finančním úřadě, odeslali na poště, datovou schránkou nebo prostřednictvím daňového portálu.


Nechte si zpracovat daně za rok 2016 ONLINE pomocí této APLIKACE. Trvá to jen 15 minut, není potřeba žádné registrace a zpracování je anonymní.


Když budete přiznání podávat na poslední chvíli a finančák i pošta už budou zavřené, je tu ještě jedna cesta: můžete ho odeslat jako e-tiskopis. Nepotřebujete k tomu datovou schránku ani elektronický podpis. Stačí vyplnit elektronický formulář na webu finanční správy a pak ho přímo z daňového portálu odeslat příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu.

Ať už se na úřad vydáte osobně nebo budete posílat poštou, zamiřte na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Jestli posíláte poštou nebo elektronicky, je třeba poslat na místně příslušné územní pracoviště. Jestli odevzdáváte osobně, můžete to udělat na jakémkoli územním pracovišti vašeho krajského finančního úřadu. S orientací pomůže náš rozcestník finančních úřadů.

Daně elektronicky. A pro koho povinně

Jestli máte aktivovanou datovou schránku nebo máte povinnou účetní závěrku ověřenou auditorem, vztahuje se na vás povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Udělat to musíte datovou zprávou ve formátu XML, nestačí PDF.

Daňové přiznání vyplňte v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Na úvodní straně zvolte formulář: Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně. Nenechte se zmást starším letopočtem (od roku 2013 včetně), formulář je aktuální. Pokud jste měli loni příjmy pouze ze závislé činnosti v České republice, můžete zvolit zjednodušený formulář Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti za rok 2016.

Po vyplnění všech stránek (posouváte se tlačítkem v pravém sloupci: Další stránka), dojdete k protokolu chyb – aplikace ověří, jestli jste daňové přiznání vyplnili celé a bez formálních vad.

Případné přílohy k daňovému přiznání stačí naskenovat a připojit ve formátu pdf, doc, xls, jpg, rtf nebo txt. Než daňové přiznání odešlete, uložte si ho do počítače, případně vytiskněte v odkazu, který vám aplikace nabídne. Na závěr daňové přiznání v aplikaci odešlete: kliknete na tlačítko odeslat a na následující stránce odkliknete odeslání pomocí datové schránky, nebo odeslání se zaručeným elektronickým podpisem. V prvním případě zadáte přístupové údaje ke své datové schránce, v druhém přidáte svůj elektronický podpis. Nezapomeňte si uložit potvrzení o odeslání.

Daňové přiznání za rok 2016: Stáhněte si správné daňové formuláře

Druhá možnost: daňové přiznání můžete odeslat přímo ze své datové schránky. Postup bude totožný s tím rozdílem, že po vyplnění daňového přiznání kliknete na tlačítko: Uložení k odeslání do Datové schránky (v menu Pro celý formulář) – formulář ve formátu xml se uloží do úložiště v počítači, které si zvolíte. Odsud ho následně odešlete datovou schránkou, tedy v datové schránce vytvoříte zprávu pro finanční úřad a soubor přiložíte.

Kdo má elektronické podávání daňového přiznávání povinné, ale podá ho jiným způsobem, automaticky dostane dvoutisícovou pokutu. V krajní situaci může trest vyrůst až na padesát tisíc korun – když berní úředníci dojdou k závěru, že závažně ztěžujete správu daní.

Co když daňové přiznání podáte pozdě

Když se s podáním daňového přiznání o pár dní zpozdíte, nic se nestane. Během pěti pracovních dní po termínu ještě můžete přiznání podat bez pokuty. Od dalšího dne, letos tedy od 11. dubna, začne naskakovat penále. A tady už jde opravdu o termín doručení na finančák, ne o datum odeslání. Penále dosahuje 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Jestli jste měli ztrátu, dělá 0,01 procenta daňové ztráty. Jestli máte příjmy ze zaměstnání, kde vám zaměstnavatel sráží zálohy na daň, a tento základ daně dosahuje alespoň padesáti procent celkového základu daně, snižuje se pokuta na desetinu. Když podáte daňové přiznání do druhého května (respektive do posledního července s daňovým poradcem) a nemáte v daném roce u finančáku jiná prodlení, sníží se sankce na půlku.

Jak, kde a kdy zaplatit daň

Daň z příjmů za rok 2016 musí být zaplacená do třetího dubna, tedy do stejného data, jako se podává daňové přiznání. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro platbu do třetího července. Každopádně termíny neplatí pro odeslání peněz, finanční úřad by v těchto datech měl peníze už mít na účtu nebo v pokladně.

Daň z příjmů za rok 2016 můžete zaplatit hotově na pokladně územního pracoviště vašeho finančního úřadu. Nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou, v obou případech na účet příslušného krajského finančního úřadu. Na poště můžete využít bezplatnou daňovou složenku nebo klasickou složenku typu A.

Zatímco daňové přiznání podáváte příslušnému územnímu pracovišti, daň platíte přímo na účet krajského finančáku. Zásadní je znát správné číslo účtu. Předčíslí bankovního účtu určuje typ daně (v tomto případě daň z příjmů fyzických osob), matriková část čísla účtu určuje finanční úřad. Správná čísla účtů jednotlivých finančních úřadů pro platbu daně z příjmů v letošním roce najdete v boxu. Jako variabilní symbol zadejte své daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, jestli DIČ nemáte.

Zdroj: Peníze.cz