Ještě jste nepodali přiznání daně z příjmu? Máte poslední šanci

2. července 2018··Karolína Stránská

V pondělí je konečný termín pro odevzdání a uhrazení daně z příjmu za loňský rok pro poplatníky, kteří využívají služeb daňového poradce nebo podléhají povinnému auditu. Letos lidé letos odevzdali v prvním termínu do 3. dubna 1,89 milionu daňových přiznání k dani z příjmu za rok 2017. Loni to bylo k 3. dubnu 1,94 milionu přiznání. Celkem 1,63 milionu přiznání se týkalo daně z příjmů fyzických osob a 260.000 daně z příjmů právnických osob.

Podle odhadů společnosti Apogeo finanční správa dostane v prodloužené lhůtě zhruba 270.000 přiznání k dani z příjmu právnických osob a kolem 350.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Loni to podle údajů finanční správy bylo celkem zhruba 700.000.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze stanovené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta bude pět procent ze stanovené daně, minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 Kč finanční úřad nevyměřuje.

V termínu pro podání daňového přiznání je daň také splatná. “Pokud však daňový subjekt uhradí daňovou povinnost do pátého pracovního dne od lhůty pro podání daňového přiznání, nebude za toto zpoždění nijak sankcionován,”upozornil daňový expert společnosti Apogeo Jiří Žežulka.

Platbu tak lze podle něj provést bez sankcí ještě 10. července. “V tento den však musí být finanční prostředky již připsány na bankovní účet správce daně,” uvedl. Zároveň upozornil, že samotné přiznání je možné podat bez sankce ještě 11. července. “Každý z těchto úkonů upravuje jiná část příslušného zákona, přičemž jejich textace vznikaly samostatně. Proto prodlení u platby začíná pátým dnem po termínu, u podání přiznání až šestým dnem,” dodal.

U placení daně za každý další den naskakuje úrok z prodlení, který aktuálně činí 15 procent z výše dlužné daně za rok.

- další články