K nižšímu nájemnému pro státní zástupce není důvod, tvrdí komise

Státní zástupci nemají žádný důvod k tomu, aby v obecních bytech platili nižší nájemné než ostatní lidé, a bylo by to i eticky nepřijatelné. Ve svém stanovisku to uvedla Etická komise Unie státních zástupců. Snížené nájemné může podle ní u veřejnosti vyvolat pocit neoprávněného zvýhodnění žalobců, a tím ohrozit důvěryhodnost a prestiž celého státního zastupitelství. V samotném užívání obecních bytů ovšem komise problém nevidí, a to ani za nižší než tržní nájemné, pokud se tato výhoda vztahuje i na ostatní nájemníky.

Komise ve svém vyjádření reaguje na informace z médií, podle nichž v Praze bydlí někteří soudci a státní zástupci díky jejich funkci v bytech s výrazně nižším nájemným než tržním. Konkrétně státní zastupitelství mají k dispozici 43 městských bytů, z nichž 21 využívají přímo státní zástupci a zbytek zaměstnanci. Radní minulý měsíc odhlasovali, že těmto státním zástupcům ani soudcům nebude město prodlužovat nájemní smlouvy a u smluv uzavřených na dobu neurčitou bude nájemné postupně zvyšovat. Uvolněné byty magistrát pronajme sociálně slabým.

Jakékoliv zvýhodnění státních zástupců oproti jiným občanům v závazkových vztazích, které jsou navíc podrobeny veřejné kontrole, je třeba vnímat jako přijetí neoprávněné výhody,” upozornila komise. V takových případech by podle ní nehrálo roli, že státní zástupce o poskytnutí slevy nežádal a že šlo o iniciativu dané obce. Komise ale zároveň podotkla, že se k věci vyjadřuje pouze obecně, protože nezná podobu aktuálně uzavřených nájemních smluv.

Přidělování bytů státním zástupcům, respektive prokurátorům, soudcům a dalším vybraným profesím se odvíjí od zrušeného vládního nařízení z roku 1969. V době prokuratury a v počátcích fungování státního zastupitelství mělo podle komise přednostní přidělování bytů své opodstatnění, mimo jiné kvůli neuspokojivým platům. Dnes je situace odlišná.

Při současných platech státních zástupců a s ohledem na situaci na trhu s byty neshledává Etická komise žádný důvod, aby státní zástupci z titulu své funkce požívali při uspokojování svých bytových potřeb nadstandardních výhod v podobě neodůvodněné přednosti při přidělování obecních bytů či slevy na nájemném v obecních bytech,” uvádí stanovisko.

Samotné užívání obecních bytů státními zástupci je podle komise v pořádku, pokud podmínky pro získání i užívání bytu byly nastaveny pro všechny zájemce stejně, a to včetně výše nájemného. “Etická komise rovněž neshledává nic závadného na tom, pokud by výše tohoto nájemného – stanoveného obcí pro všechny uživatele obecních bytů – nedosáhla výše tzv. tržního nájemného, neboť určení výše nájemného je především právem pronajímatele,” uzavřela komise.

Zdroj: ČTK