Každý Čech loni vytřídil průměrně 63 kg tříděného odpadu

Každý obyvatel České republiky loni vytřídil průměrně téměř 63 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Je to o tři kilogramy více než v roce 2017. Nejvíc třídí odpady lidé v Královéhradeckém kraji, následuje Kraj Vysočina a Středočeský kraj. Pokud se započítají i kovy odevzdané ve výkupnách, je na prvním místě Olomoucký kraj následovaný Vysočinou a hradeckým krajem. Statistiky za minulý rok ČTK poskytl Svaz měst a obcí ČR na základě údajů společnosti EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém recyklace komunálního odpadu.

Celkem se za minulý rok nashromáždilo v barevných kontejnerech víc než 665.000 tun tříděného odpadu, meziročně zhruba o pět procent víc. Lidé vytřídili ve městech a obcích bezmála 226.000 tun papíru, přes 149.000 tun plastů, téměř 140.000 tun skla a víc než 4000 tun nápojových kartonů. Lidé navíc sebrali a odevzdali přes 147.000 tun kovů.

Nejvíc odpadů loni stejně jako předloni vytřídili obyvatelé Královéhradeckého kraje, na každého připadá v průměru 56,7 kilogramu odpadů. Následuje Kraj Vysočina (53,9 kg na obyvatele), třetí byl Středočeský kraj (52,3 kg/obyvatel). Při započítání vytříděných kovů nejvyšší příčku obsadil Olomoucký kraj se 76,7 kilogramy vytříděného odpadu na obyvatele, druhý skončil Kraj Vysočina (76,2 kg/obyvatel) a třetí Královéhradecký kraj (75,1 kg/obyvatele).

Češi mají podle statistik jednu z nejhustších sítí sběru tříděného odpadu. Nyní mohou třídit odpady do víc než 413.000 barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů. Na jedno sběrné místo připadá v průměru 124 lidí a průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je 91 metrů. V některých menších obcích ČR sběr do nádob doplňuje nebo zcela nahrazuje třídění odpadků do pytlů, které se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně i kovových obalů.

V Česku mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen surovin. V obcích se třídí také komunální bioodpady, textil, objemný odpad, oleje, stavební odpad, elektrozařízení či baterie. Konkrétní nastavení systému pro sběr tříděných odpadů je v kompetenci každého města a obce. Dlouhodobým cílem vyplývajícím z požadavků Evropské unie je, aby množství odpadu končícího bez využití na skládkách bylo omezeno na absolutní minimum, uvedl Svaz měst a obcí.

Zdroj. ČTK