Lidé moc nevěří, že se politici zajímají o jejich názory

20. března 2019··Lukáš Vaněk

Ve společnosti převládá názor, že o názory obyčejných lidí se zajímá jen menšina politiků. Myslí si to 76 procent lidí. Víc než dvě třetiny občanů se ztotožňují s názorem, že mají možnost se otevřeně vyjadřovat k problémům ve společnosti. Jen 19 procent lidí ale cítí, že může řešení těchto problémů ovlivnit. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Polovina respondentů má pocit, že má šanci ovlivnit dění ve své obci či městě.

Optimističtěji na zájem politiků o mínění občanů pohlížejí lidé, kteří životní úroveň své domácnosti hodnotí jako dobrou,” konstatovali autoři průzkumu. Také hodnocení možnosti ovlivňovat veřejnou sféru souvisí s hodnocením vlastní životní úrovně.

Názor, že o názory lidí se zajímá jen menšina politiků, sdílí 76 procent oslovených. Dvanáct procent Čechů si přitom myslí, že o názory občanů se nezajímá vůbec nikdo z volených politiků. Jen 18 procent respondentů se přiklání k názoru, že zájem o mínění lidí má většina politiků. Ve srovnání s minulým průzkumem z loňského z února se názory lidí výrazně nezměnily.

Celkem 37 procent českých občanů věří, že má možnost dosáhnout svých oprávněných požadavků, na druhé straně 54 procent lidí tomu nevěří. Pouze 19 procent respondentů uvedlo, že podle svého názoru má možnost ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni, oproti tomu více než tři čtvrtiny občanů (78 procent) mají názor opačný. Co se týká řešení problémů ve své obci či městě, 50 procent dotázaných si myslí, že má možnost ho ovlivnit.

V delším časovém horizontu aktuální výzkum potvrdil dlouhodobý trend nárůstu pozitivních odpovědí v případě možnosti ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni. Za deset let se zvýšil z pěti na současných 19 procent. Víc lidí než v minulosti také věří, že mohou dosáhnout svých oprávněných požadavků (z 22 procent v roce 2011 na 37 procent nyní). “I když se možnost ovlivnit řešení problémů na obecní úrovni v posledních třech letech ustálila na 50 procentech, od roku 2013 vykázala 13 bodový růst,” dodali analytici.

Zdroj: ČTK

- další články