S čím jsou Češi spokojení a co je podle nich nejdůležitější? Evropský průzkum zkoumal naše priority

25. července 2019·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ilustrační foto

Mezi nejdůležitější cíle udržitelného rozvoje řadí lidé v Česku zdraví a kvalitní život, s odstupem pitnou vodu a kanalizaci a důstojnou práci a ekonomický rozvoj. Vyplývá to z průzkumu výzkumné společnosti Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti mezi tisícovkou respondentů.

Povědomí o cílech udržitelného rozvoje mají tři z deseti Čechů, častěji vysokoškoláci. “Extrémně vysoké letní teploty a s nimi související sucho se znovu ukázaly jako stěžejní témata, která lidi v Česku pálí. Proti loňskému roku také významně narostla důležitost a význam změny klimatu. Pitnou vodu, zdraví a kvalitní život a právě boj se změnou klimatu považuje česká veřejnost za priority, kterým by se měla věnovat česká vláda,” uvedla zakladatelka a ředitelka asociace Lucie Mádlová.

S čím jsme spokojení

Nejlépe je podle české populace řešeny pitná voda a kanalizace a kvalitní vzdělání. Mezi tři nejúspěšněji řešené cíle se nově řadí rovnost mužů a žen. Jako klíčoví aktéři k naplňování cílů společenského rozvoje jsou dlouhodobě českou veřejností vnímáni stát a vláda (77 procent). Bezmála 60 procent dotazovaných uvádí, že o cílech nejčastěji slýchají právě od zástupců veřejné správy, což je proti loňsku nárůst o desetinu.

Od loňského roku významně vzrostla důležitost zapojení byznysu (z 19 na 35 procent). Principy udržitelnosti se lidé snaží dodržovat také v různých oblastech svého každodenního života. O pojmu ‘udržitelný rozvoj’ již někdy slyšela více než polovina české populace.

Každodenní snaha

“Češi myslí na principy udržitelnosti při nákupech (55 procent), při volbě způsobu dopravy (45 procent) nebo i při stravování (43 procent). Jde častěji o lidi s vysokoškolským vzděláním, v otázce stravování pak berou ohledy na udržitelný rozvoj zejména mladí lidé do 35 let,” doplnil ředitel komunikace Ipsosu Tomáš Macků.

Vedle vysokého povědomí o globálních cílech a udržitelnosti zaznamenalo Česko úspěch také v celosvětovém hodnocení pokroku naplňování Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDG Indexu 2019. Ten každoročně sestavuje tým autorů pod vedením ekonoma Jeffreyho Sachse. Česká republika v SDG Indexu obsadila 7. místo (v roce 2018 patřila Česku 13. příčka). Na prvním místě se umístilo Dánsko, následované Švédskem a Finskem.

Změna klimatu

ČR si podle studie vede dobře v sociální oblasti (konkrétně v boji proti chudobě a nerovnosti), dobře se Česku daří i v environmentálních tématech, konkrétně v naplňování SDG 15 (život na souši). Přidat by naopak mohla v oblasti rovnosti mužů a žen a v plnění zahraniční rozvojové spolupráce. Největší výzvou pro Česko jako pro všechny vyspělé státy zůstává boj se změnou klimatu.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články