Ministerstvo chce přidat pracujícím vězňům, mají víc platit dětem

21. listopadu 2018··Karolína Stránská

Ministerstvo spravedlnosti chce znovu zvýšit odměny pro pracující vězně. Zároveň navrhuje, aby z odměn za práci odcházel vyšší podíl na výživné pro děti odsouzených. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě s tím, že chce zlepšit sociální situaci potomků vězňů. Odměny se zvyšovaly už letos v dubnu, tehdy bylo hlavním důvodem snížení zadluženosti odsouzených. Stejně ministerstvo argumentuje i nyní.

“Navýšení odměn pro pracující vězně by mělo přispět k řešení jejich časté zadluženosti, a to již během výkonu trestu. Dluhy, které odsouzený po svém propuštění na svobodu má, komplikují jeho znovuzačlenění do společnosti a zvyšují riziko recidivy,” uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Pracující vězni pobírají odměnu v závislosti na tom, jak je jejich činnost odborně náročná. V první skupině jsou nekvalifikovaní pracovníci, kteří berou po dubnovém navýšení 5500 korun měsíčně. Více peněz dostávají vyučení a ještě více vězni vykonávající práce vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaní vězni mohou dosáhnout na 13.750 Kč. K těmto základním složkám se přičítají příplatky za přesčasy, svátky, práci v noci a ztížené pracovní prostředí.

Ministerstvo nyní chce, aby odměna byla přímo navázána na minimální mzdu. Vězni zařazení do první pracovní skupiny mají pobírat polovinu minimální mzdy, vězni ve druhé skupině 70 procent, ve třetí 95 procent a ve čtvrté 120 procent. Měsíční odměna nekvalifikovaných pracovníků, kteří tvoří téměř 90 procent všech pracujících vězňů, by tak vzrostla o 1175 korun, takže by pobírali 6675 Kč.

“Navázáním výše odměny vězňů na výši minimální mzdy bude zajištěna valorizace odměn i v dalších letech a bude zachován stávající faktický poměr mezi výší odměny vězňů a výší minimální mzdy. Zároveň automaticky poroste i částka odváděná na výživné a na úhradu dluhů,” napsal k tomu úřad.

Z čisté odměny chce ministerstvo strhávat na děti namísto dosavadních 30 procent celkem 33 procent, což měsíčně představuje přibližně o 500 korun více. “Z celkového počtu zhruba 9000 pracujících vězňů jich výživné z pracovní odměny hradí 2834, návrh se tedy pozitivně dotkne téměř celé třetiny pracujících vězňů, respektive jejich rodin,” sdělil úřad.

Ministerstvo návrhy odeslalo do připomínkového řízení. Prosazované změny by měly být účinné od 1. července příštího roku.

- další články