Na prvním místě jsou naši posluchači, říká k rozchodu s Těžkým Pokondrem ředitel rádia Frekvence 1

V následujícím rozhovoru odpovídá ředitel rádia Frekvence 1 Miroslav Škoda na nejčastější dotazy vás posluchačů. Mimo jiné se dozvíte důvody rádia, které vedou k ukončení spolupráce s moderátory Milošem Pokorným a Romanem Ondráčkem, alias Těžkým Pokondrem.

Proč tato kauza vlastně vznikla? Je to celé hra na posluchače a fanoušky? Bude taky nějaká demonstrace jako u vašeho sesterského rádia EVROPY 2?

Bohužel tentokrát se o žádné srandě s demonstrací nebavíme. Současná situace je vyústěním neshody ohledně dramaturgie pořadu a opakovanému nedodržování povinností při odbavení komerčních sděleních. Redakčně editovaný rozhovor je v tomto případě atraktivnější, jak opakovaně vyplývá z výzkumů, které pravidelně děláme – tedy vaší zpětné vazby. Chráníme tak vás, naše posluchače, protože na prvním místě je pro nás vždy atraktivnost rádia pro ty, pro které je určeno. Dalším důvodem je i to, že musíme respektovat Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, kterému naše činnost podléhá. A právě odpovědnost vůči zákonným ustanovením a respekt k institucím má na starost on-air manažer a šéfredaktor stanice, kteří s moderátory v této oblasti dnes a denně spolupracují a zodpovídají se majitelům našeho rádia.

Proč se k Pokondrům chováte takto? Jsou pro vás důležití?

Rozhovor Těžkého Pokondra byl dlouhodobě jedním ze zajímavých programových bloků vysílání.  Na druhou stranu příprava rádia je o spolupráci, a pokud při přípravě programu ztrácíme schopnost vést smysluplný dialog a pracovat na co nejatraktivnějším programu v zájmu posluchačů, ztrácí se tím i význam pro značku Frekvence 1. Nejde o osobní názory nebo ega aktérů, jediným rozhodčím je tu zájem posluchačů.  Ambicí rádia Frekvence 1 vždy bylo, a bude tomu tak i nadále, připravovat atraktivní program pro milion posluchačů. O tom svědčí návrat Jana Krause a blondýny do vysílání, populární výjezdy ranního týmu Frekvence 1 do regionů nebo známé velké soutěže, do kterých se může zapojit úplně kdokoliv. Frekvence 1 je rádiem posluchačů, nikoliv rádiem Těžkého Pokondra.

Rádio investuje do úspěchu svých moderátorů nemalé prostředky a propaguje je. Koneckonců i značka „Pokondrů“ vznikla díky EVROPĚ 2, ta ji nastartovala a udělala tak úspěšnou.

Je pravda, že zakazujete moderátorům hosty? Proč?

Toto pravda rozhodně není. O hostech vždy vedeme s moderátory dialog a pozvánky hostům chodí až po vzájemné dohodě. Znovu musím zmínit, že ze zákona má odpovědnost za vysílání provozovatel, nikoliv moderátor. K tíži provozovatele tak jdou případné pokuty, obvinění, trestní stíhání, sankce. Právo veta proto uplatňujeme pouze v případě, že hrozí porušení zákona nebo pokud je to proti principům a zaměření pořadu. Na druhou stranu chceme, aby se naši moderátoři cítili stejně svobodně a umožňujeme jim uplatňovat stejné právo veta. Hezký příklad najdete v tomto videu. Moderátor se chlubí, že samozřejmě uplatní své právo veta a odmítne řediteli navrženého hosta, který mu nesedí (Kajínek). Ale vedle toho nepřipouští možnost, že by stejné právo mohl uplatnit provozovatel rádia zastupovaný ředitelem. Jak je zjevné, někdy moderátorovo mínění o sobě samém může vést k jeho představě nedotknutelnosti. V té chvíli musí jít veškeré emoce stranou a musí nastoupit zdravý rozum. O to se snažím na Frekvenci 1 nejen já, ale moji kolegové z nejbližšího týmu a o totéž se snažili i moji předchůdci.

Proč je pro vás problém pozvat si hosta, který právě vydal knihu? A udělat mu tak svým způsobem reklamu.

Zde záleží na typu produktu. Pokud se jedná o dětskou knihu a autorem je například známá zpěvačka, tak samozřejmě problém pak je pouze v rovině označení reklamy. A dle dohody moderátora s šéfredaktorem zazní například jeden dotaz na knihu a zbytek se zabýváme populárnějšími tématy, které posluchače u zpěvačky zajímají. Její vztah, rodina, pracovní plány. V případě investigativního novináře se nabízí primárně rozhovor na téma jeho autorských počinů. Osobně přeji autorovi úspěch s novou knihou, ale nemáme důvod, proč bychom na ní měli dělat v rádiu reklamu. Rozhovor s investigativním novinářem patří po volbách do pořadu Pressklub na Frekvenci 1 k Luboši Xaverovi Veselému, který má s politicky laděnými rozhovory mnohem větší zkušenost. Navíc nemáme problém s tím, udělat rozhovor o týden později, kdy bude knížka už na pultech a naši posluchači navíc třeba budou mít alespoň šanci tušit, o čem se Xaver s hostem baví. Nicméně to už nejspíš není atraktivní pro autora a vydavatele, prodat co nejvíce kusů knih je třeba ještě před volbami. Přijde mi proto poměrně nekorektní, když svobodu slova zaměňujeme za jednoduchý komerční zájem. Ptejme se, proč pan redaktor vydává knihu nyní a nevydal jí například v létě nebo na jaře. Podobně je na tom Těžkej Pokondr se svými dalšími komerčními zájmy. O tom celém je tato mediální bublina a naše rádio těmto zájmům rozhodně sloužit nechce.

Kdo může mluvit soukromému rádiu do výběru hostů?

Odpovědnost za obsah vysílání (a tedy i za výběr hostů) má ze zákona provozovatel nebo jím pověřená osoba. Připomínky může mít dozorčí orgán, tedy RRTV. Jak již bylo řečeno.

Je na Frekvenci 1 běžné říkat řediteli kreténe?

Běžné to určitě není. Já se dokážu s lidmi domluvit slušně, bez nutnosti urážek. Ale každý jsme jiný. Vyjadřovat se takto do éteru považuji za neprofesionální chování.

Proč nedostali hodinovou výpověď?

Podstatou fungování jakéhokoliv lidského společenství je dodržování dohod a smluv. Frekvence 1 má s panem Pokorným a panem Ondráčkem uzavřenou smlouvu a v tuto chvíli hledáme dohodu novou, tak abychom splnili nepsaný závazek posluchačům a pozvaným hostům.

Budete Pokondry žalovat za poškození značky?

Věříme, že přestanou poškozovat dobré jméno Frekvence 1, na které řadu let působili, a zaměří se na své budoucí aktivity, které ve svých prohlášeních avizují.

V některém z rozhovorů jste zmínil, že Pokondři nejsou novináři. Tak jaký je rozdíl mezi novinářem a Pokondry?

Novinář sbírá, ověřuje a šíří informace. Prací moderátorů Ondráčka a Pokorného je zábavní průmysl. Na Frekvenci 1 připravují novináři zpravodajské relace, baviči dělají ostatní program. Tyto věci nelze zaměňovat a vymezuje je i Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Mimo jiné nesmí novinář vystupovat v reklamách.

Věříme, že v rozhovoru zazněly alespoň v nějaké podobě odpovědi na otázky, které jsme v poslední době od vás, našich posluchačů, dostali. I nadále pro vás chceme vytvářet ten nejlepší program a věříme, že nám i nadále zachováte svou přízeň, protože vy jste pro nás vždy na prvním místě.

Vaše Frekvence 1