Na Vysočině by měly přibýt dvě přírodní rezervace na Třebíčsku

29. března 2019·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ilustrační foto.

Na Vysočině by měly přibýt dvě přírodní rezervace Výrova skála a Knížecí seč s celkovou rozlohou přes 33 hektarů. Obě území jsou poblíž Rouchovan na Třebíčsku, vyskytují se tam teplomilné rostliny a živočichové, včetně desítek druhů ptáků. Zřízení rezervací projedná krajská rada ve středu. Při projednávání záměrů s vlastníky pozemků a obcemi proti nim nepadly námitky.

Informace vyplývají z údajů na webu kraje. Na Vysočině je zatím 200 maloplošných chráněných území, přírodních rezervací z nich je 74. Nejvíc, 116, je přírodních památek, což jsou přírodní útvary s menší rozlohou. Tento měsíc už radní kraje rozhodli o zřízení nové přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora na Havlíčkobrodsku.

Přírodní rezervace Výrova skála je navržena s rozlohou 24,16 hektaru. Jde o skalnaté údolí řeky Rokytná, kde jsou i suťové lesy a nivní louky. Žijí tam mimo jiné ještěrky zelené a užovky hladké. Ochránci přírody v lokalitě zaznamenali 61 druhů ptáků. Pravidelně tam hnízdí výr velký, jde i o jedno z nejvýznamnějších hnízdišť ohroženého strakapouda prostředního na Vysočině.

Území rezervace Knížecí seč by mělo zabírat 9,2 hektaru, je to svah se světlými lesy a lesostepí nad Novým mlýnem u Tavíkovic. Rostou na něm i vzácné orchideje jazýček jadranský a vstavač nachový. Žije tam řada druhů brouků a motýlů a přes 40 druhů ptáků,pPravidelně tam hnízdí silně ohrožený dudek chocholatý, početná je populace ještěrek.

Radní kraje budou příští týden rozhodovat i o rozšíření území přírodní památky Jezdovické rašeliniště na Jihlavsku skoro o hektar na 2,7 hektaru.

Zprávy - další články