Nadaní žáci by podle ředitelů škol měli dostávat i asistenty

Nadaní žáci by podle ředitelů a učitelů základních škol pro mimořádně nadané měli mít možnost dostat přiděleného asistenta pedagoga. Zástupci těchto škol se na tom shodli na svém pracovním jednání, které uspořádal nadační fond Qiido

Podle nich pedagogické poradny těmto dětem neposkytují dostatečnou podporu, na kterou údajně podle zákona mají nárok. Ministerstvo školství ČTK sdělilo, že nárok na asistenty pedagoga mají pouze děti s takzvanými speciálními vzdělávacími potřebami. Podle náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Jany Zapletalové jde především o zdravotně postižené.

“Stále přetrvává nesprávný názor, že pro intelektově nadané děti není možné používat podpůrná opatření,” řekla právní poradkyně iniciativy Rodiče za inkluzi a členka dozorčí rady nadačního fondu Qiido Veronika Doležilová. Školské poradny podle ní nadaným neposkytují odpovídající podporu, která by zahrnovala třeba i asistenty pedagoga, a popírají tak zákonný princip naplnění vzdělávacího potenciálu dětí.

Podle ministerstva školství mají nárok na personální podporu žáci s takzvanou dvojí výjimečností. Jsou to děti, které mají vedle svého nadání některou ze speciálních vzdělávacích potřeb v celé škále od poruch učení až například po Aspergerův syndrom, uvedla Zapletalová z NÚV.

Školský zákon rozlišuje ve dvou paragrafech mezi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými a mimořádně nadanými, sdělila Zapletalová na dotaz ČTK. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají například poruchy chování nebo učení, patří mezi ně různě zdravotně či mentálně handicapovaní a sociálně znevýhodnění. Pro tyto žáky uvádí zákon způsob podpory zvlášť, děti nadané a mimořádně nadané se do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nezahrnují, řekla náměstkyně.

“Nadaní a mimořádně nadaní mají nárok na individuální vzdělávací plán, možnost úpravy organizace vzdělávání, obohacování učiva a také na pomůcky, které zahrnují například i karty do knihoven, pronájmy laboratoří, učebnice, knihy a tak dále,” vyjmenovala Zapletalová. Asistent pedagoga je podle ní určen primárně pro podporu práce pedagoga především se žáky se zdravotním znevýhodněním.

Podle Doležilové ale školský zákon počítá s větší podporou nadaných. “Tím, že vychází ze vzdělávacího potenciálu dětí, místo vzdělávacích nedostatků, je možné jim přiznávat i podpůrná opatření včetně například pedagogické intervence nebo asistence. Nejen tedy pomůcky pro nadané, jak se často nesprávně uvádí,” vysvětlila.

Ministerstvo školství letos na jaře uvedlo, že na podporu v začleňování handicapovaných a nadaných dětí šly od září 2016 dvě miliardy korun, konkrétně nadané žáky ale podpořil stát pěti miliony korun. Bývalá mluvčí úřadu Jarmila Balážová v květnu ČTK řekla, že by resort chtěl tento stav zlepšit úpravou vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Novelou chce úřad kromě jiného upravit systém podpory asistentů pedagoga a snížit administrativní zátěž škol i poraden, sdělilo ČTK tiskové oddělení. Přípravu změn podle něj úřad nyní dokončuje.