Naděje pro děti z domovů? Ostravský sociální inkubátor by jim mohl usnadnit vstup do života

V Ostravě by mohl vzniknout sociální inkubátor. Usnadnit by měl dětem z dětských domovů vstup do běžného života. Projekt chystá nezisková organizace Mimo domov, která se dlouhodobě věnuje začlenění dětí z dětských domovů do společnosti. ČTK to řekla předsedkyně spolku Klára Chábová. Česká republika je podle ní jednou z posledních zemí Evropské unie, kde chybí systémové řešení podpory mladých lidí odcházejících z náhradní rodinné péče.

“Tak jako dnes známe podnikatelské akcelerátory, které mají za cíl přeměnit start-up v úspěšný business, chceme prostřednictvím tohoto inkubátoru umožnit mladému člověku se zhoršenými startovacími podmínkami stát se úspěšným jedincem,” uvedla Chábová.

Sociálním inkubátor by spolek rád uvedl do provozu během několika měsíců. Inkubátor bude propojovat několik sociálních služeb. Mladí lidé by tak mohli získat dostupné bydlení, ale odborníci by jim pomohli i při uplatnění na trhu práce, k dispozici by ale měli třeba i psychoterapeutickou pomoc nebo podporu a doprovázení v běžném životě.

Pokud se model osvědčí, chce ho spolek ve spolupráci s kraji přenést do celé České republiky. “V současné době hledáme pro fungování inkubátoru další vhodné partnery, a to nejen neziskové organizace, ale i donátory, kteří by v naší činnosti viděli smysl a rozhodli se nás podpořit finančně,” podotkla Chábová. Podle ní by děti v inkubátoru mohly nalézt stabilitu, podporu a jistotu.

“Pro pilotní projekt inkubátoru vidíme velký potenciál právě na Ostravsku. Nachází se tu široká cílová skupina jeho budoucích klientů a zároveň zde velice dobře fungují některé organizace, které mladým lidem z dětských domovů pomáhají na cestě k samostatnosti a které budou s tímto projektem propojeny,” míní Chábová.

Připomněla, že v kraji se nachází 18 dětských domovů a další stovky pěstounských rodin. Tématu odcházení mladých lidí z náhradní péče do běžného života se bude 8. listopadu věnovat i mezinárodní konference Dospělým ze dne na den, kterou spolek pořádá na Ostravské univerzitě.

“Český stát dosud nepřišel s žádným garantovaným systémem přípravy mladých dospělých na budoucí život. Ročně v ČR opustí dětský domov několik set mladých lidí a více než 50 procent z nich končí na společenském dně. Zadluženi, na drogách, bez prostředků, zázemí, systémové pomoci státu, bez budoucnosti,” doplnila Chábová.

Spolek Mimo domov je neziskovou organizací, jejímž cílem je podpora integrace dětí z dětských domovů do společnosti ve chvíli, kdy domov opouštějí. Spolek pořádá pravidelné výjezdy do dětských domovů s programem, festival Out of Home či projekt Život nanečisto. Více na www.mimodomov.cz.

Zdroj: ČTK