Ochlasty převychováme prací! hlásá běloruský prezident

Běloruský prezident Alexander Lukašenko přišel s dalším kontroverzním nápadem. Po zavedení daně pro nepracující "příživníky" dnes v parlamentu navrhl "léčit alkoholiky a narkomany prací".

“Dozrála nezbytnost vypracovat a přijmout zákony o psychosociální terapii občanů, trpících alkoholismem, narkomanií a toxikomanií, které by zavedly nucenou léčbu a pracovní terapii,” prohlásil Lukašenko v každoročním poselství k národu a parlamentu. “Nejlepší je ochlastu převychovat prací,” dodal.

Dosavadní postupy jsou podle prezidenta polovičaté a nanic. A vybídl ministry zdravotnictví a vnitra, aby vymysleli, jak myšlenku pracovní převýchovy nejlépe uplatnit v praxi. Lukašenko uvažuje i o zvýšení věkové hranice pro nákup lihovin.

Metly moderní společnosti jako alkoholismus, narkomanie či kouření podle prezidenta nejenže ohrožují zdravý životní styl, ale i genofond národa, a proto je nutné “tuto nákazu” energicky vykořenit “kalenou ocelí”, a to tím spíše, že drogám propadají stále mladší ročníky. V opilosti se páchají skoro dvě pětiny zločinů v zemi a na vrub alkoholu připadá i mnoho dopravních nehod.

Lukašenko tento měsíc podepsal dekret o předcházení sociálnímu příživnictví, podle kterého jsou běloruští občané, cizinci a osoby bez občanství se stálým pobytem v Bělorusku povinni platit zvláštní daň, pokud nebyli půl roku nikde oficiálně zaměstnáni, a “nepodíleli se tedy na financování státních výdajů”. Nezaplacení daně se trestá pokutou, anebo vězením s veřejně prospěšnými pracemi.